LEO VEGAS: ÖKAT EBITDA-RESULTAT MEN UNDER ESTIMAT - SAMMANF

2019-02-12 11:40

STOCKHOLM (Direkt) Leo Vegas redovisade ett ökat ebitda-resultat för fjärde kvartalet som dock var lägre än Infront Datas estimatsammanställning. Mobilspelbolaget skjuter på de finansiella målen från 2020 till 2021 på grund av utvecklingen på den brittiska marknaden.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Ebitda-resultat under snittestimat. Leo Vegas redovisar ett ebitda-resultat på 8,1 miljoner euro för fjärde kvartalet (6,1 samma månader i fjol). Väntat var 9,7 miljoner enligt Infront Datas estimatsammanställning med prognoser från tre analytiker.

Rörelseresultatet låg på 2,6 miljoner euro (2,1) och här var snittestimatet 4,3 miljoner euro.

Intäkterna landade på 84,5 miljoner euro (67,8), mot väntade 83,1 miljoner.

Oförändrad utdelning. Utdelningen föreslås bli 1:20 kronor, samma nivå som för 2017. Analytiker hade räknat med en utdelning om 0:13 euro, motsvarande cirka 1:36 kronor.

Skjuter på mål. Leo Vegas skjuter på de finansiella målen från 2020 till 2021. Orsaken är utvecklingen på den brittiska marknaden.

Målsättningen att nå 600 miljoner euro i intäkter och 100 miljoner euro i ebitda-resultat kvarstår.

Så sent som i samband med rapporten för det tredje kvartalet sade vd Gustaf Hagman att bolaget hade möjlighet att nå målen till 2020.

Fler kunder men lägre intäkter hittills 2019 i Sverige. Leo Vegas kundbas på den svenska marknaden har ökat med 28 procent under inledningen på 2019 jämfört med samma period förra året. Däremot är intäkterna något lägre.

Orsaken till de lägre intäkterna uppges dels bero på att många kunder har utnyttjat välkomstbonusar, men även på "vissa intrimningsutmaningar" under de första veckorna efter omregleringen samt att spelarna håller på att vänja sig vid "vissa modifieringar i spelupplevelsen."

"Det är fortfarande svårt att helt förutspå marknads-dynamiken i Sverige kortsiktigt", skriver vd Gustaf Hagman.

Direkt-SE