SCB: ANTAL SYSSELSATTA +106.000 4 KV JMF 4 KV 2017

2019-02-12 09:35

STOCKHOLM (Direkt) Antalet personer i åldrarna 15-74 år som var sysselsatta ökade med 106.000 personer till 5,131 miljoner under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning.

I gruppen inrikes födda ökade antalet sysselsatta med 48.000 till 4,098 miljoner och bland de utrikes födda var motsvarande ökning 58.000, vilket ger totalt 1,033 utrikes födda som var sysselsatta under fjärde kvartalet 2018.

Andelen sysselsatta i befolkningen (sysselsättningsgraden) uppgick till 68,6 procent, upp 1,0 procentenheter jämfört med samma kvartal i fjol.

Arbetslösheten uppgick till 5,7 procent av arbetskraften, ner 0,3 procentenheter från i fjol. Säsongsrensat och utjämnat uppgick arbetslösheten till 6,3 procent.

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 165,4 miljoner per vecka. Justerat för skillnader i helger och andra ledigheter innebär det en ökning med 2,4 procent.

Direkt-SE