CELL IMPACT: RÖRELSERESULTAT -12,4 MLN KR (-7,6)

2019-02-12 08:29

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Cell Impact hade 2,5 miljoner kronor i intäkter under det fjärde kvartalet 2018 (0,05).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,4 miljoner kronor (-7,6), och resultat efter finansiella poster blev -12,5 miljoner kronor (-7,7).

Eget kapital uppgick på bokslutsdagen till 19,1 miljoner kronor (23,1) och soliditeten på balansdagen uppgick till 50 procent (78).

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,9 miljoner kronor (-5,9).

På bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 8,0 miljoner kronor (9,8).

Direkt-SE