INFRONT: INTÄKTERNA STEG TILL 70,8 MLN NOK 4 KV

2019-02-12 07:16

STOCKHOLM (Direkt) Den norska fintech-koncernen Infront, där bland annat Nyhetsbyrån Direkt ingår, redovisar intäkter om 70,8 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet (65,8).

Det justerade ebitda-resultatet var 12,0 miljoner norska kronor (13,9). Nedgången beror främst på högre personalkostnader och på investeringar i framtida tillväxt, skriver Infront.

Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 1,8 miljoner norska kronor (8,7).

Utdelning föreslås bli 0:45 kronor per aktie (0:40).

Direkt-SE