Volvo

Volvo tillverkar bland annat lastbilar och bussar och är Sveriges största företag räknat efter omsättning. Volvos börsvärde är i december 2015 över 160 miljarder kronor.