Här är största hotet mot den globala ekonomin

"Den snabba tillväxten i kinesisk bolagsskuldsättning är det enskilt största hotet."

 

Kinas bolagsskulder är det största hotet mot världsekonomin, enligt uttalanden från två av de största kreditvärderingsföretagen Moody's och Fitch den senaste veckan. I en intervju med CNBC beskriver Moody's chefsekonom Mark Zandi de kinesiska skulderna som "en mycket tydlig och signifikant sprickbildning".

I förra veckan varnade Fitch för att det kinesiska skuldberget i privata företag, som gått i konkurs i rekordhög takt det senaste året - en åsikt som gavs stöd av närmaste konkurrenten på tisdagskvällen.

"Den snabba tillväxten i kinesisk bolagsskuldsättning är det enskilt största hotet", sade Moody's chefsekonom.

Problemen med en makroekonomisk inbromsning i Kina har börjat märkas i den privata sektorn, en inbromsning som utlösts av handelskrig och en mängd andra delfaktorer som dämpat effekten av välbehövliga statliga initiativ för att minska företagens belåning via reglementen. Processen har satts på paus för att i stället bytas ut mot stimulansåtgärder.

"Vi har en liknande bild i USA… Inte i samma utsträckning, men vi har sett en avsevärd ökning i så kallad hävstångsbelåning ("leveraged loan") även här, alltså lån som delas ut till bolag med höga skulder", sade Mark Zandi.

Förra veckans bud från Fitch var att 4,9 procent av de kinesiska företagsobligationerna förföll utan betalning under årets första 11 månader, vilket kan jämföras med siffran 0,6 procent för 5 år sedan.

"Runt 80 procent av de inrikeskinesiska konkurserna var i den privata sektorn, som är mer skör än statligt ägda bolag för externa volatilitetsfaktorer och därför löper högre likviditets- och återfinansieringsrisker under svårare kreditförhållanden", skrev Fitch i förra veckans rapport.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST