ANNONS

Företag ska få göra större skatteavdrag för utveckling

Entreprenörer som investerar i innovation kan få ett nytt förmånligt avdrag – från och med i vår.

Ur ett globalt perspektiv anses investeringar inom innovationer stimulera den ekonomiska tillväxten. För att göra Sverige till ett än mer attraktivt land att investera i har den svenska regeringen meddelat att de tänker sänka arbetsgivaravgifterna ytterligare för personer som arbetar inom forskning och utveckling (FoU). De har även föreslagit en betydande höjning av taket för avdraget. Förslaget tillkännagavs i höstbudgeten och målet är att det ska träda i kraft 1 april 2020.

"Vi gläder oss åt att se att FoU-avdraget utökas i Sverige. Det här visar vilket starkt engagemang den svenska regeringen har när det gäller att stimulera tillväxt inom innovativa sektorer", säger Marcel Sikkema, ansvarig för den nordiska avdelningen hos EY som hjälper företag att få tillgång till offentliga medel för forskning och utveckling.

Företag med anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte kan ha rätt att sänka arbetsgivaravgifterna för dessa anställda. Detta kallas forskningsavdrag. Forskningsavdraget och andra incitament som inte är skatterelaterade finns för att stödja svenska företag som är verksamma inom FoU och innovation.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill ta reda på om ditt företag kan dra nytta av FoU-avdraget? Kontakta oss!

Marcel Sikkema, Nordic Quantitative Services Leader,
marcel.sikkema@se.ey.com
Alex Gabriel, Business Development & Sales,
alex.gabriel@se.ey.com

Hur kan detta gynna ditt företag?

Sverige introducerade ramverket för incitament år 2014. Skatteincitamentet tillhandahålls genom ett avdrag i arbetsgivaravgifterna för de arbetsgivare som är aktivt verksamma inom FoU. Detta avdrag uppgår i dagsläget till 10 procent av arbetsgivaravgiften för den FoU-anställdes lönekostnad. Arbetsgivaren får sedan skatteförmånen genom skatteåterbäringen.

Den gällande lagstiftningen avser räkenskapsåret 2019 och retroaktiva skatteanspråk kan göras tillbaka till början av ramverket (5–6 år), vilket ger ett potentiellt kontantstöd på 13,8 miljoner kronor (2014–2018).

Forskningsavdraget eller taket för ett företag eller en grupp är 230 000 kronor per månad, vilket sammanlagt blir 2,76 miljoner kronor per år. Det nya regeringsförslaget innebär att FoU-avdraget kommer att förstärkas genom att avdraget för arbetsgivaravgifter dubblas från 10 till 20 procent per anställd.

Samtidigt höjs taket för avdraget från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Detta resulterar i ett tak för forskningsavdrag som uppgår till 5,4 miljoner kronor per år och per företag eller grupp.

Ett exempel:

* En forskare har en månadslön på 50 000 kronor, vilket innebär att arbetsgivaravgifterna uppgår till 15 710 kronor (31,42 procent).

* Med de föreslagna ändringarna i åtanke görs forskningsavdrag på 20 procent av den anställdes bruttolön, det vill säga 10 000 kronor. Detta innebär att de resterande arbetsgivaravgifterna kommer att bli 5 710 kronor, vilket motsvarar 11,42 procent av bruttolönen.

* För att vara berättigad till forskningsavdraget måste den anställda lägga åtminstone 75 procent av sin arbetstid – och minst 15 timmar per månad – på forskning och utveckling.

Det räknas som forskning och utveckling

"Det är intressant att svenska företag är relativt omedvetna om FoU-avdraget. Det är inte så många företag som ansöker, trots att de har rätt att göra det. Systemet skapades för kommersiella organisationer som arbetar med teknik i bred mening och för att hjälpa till med finansieringen av deras innovationer", säger Marcel Sikkema.

När det gäller incitament kan ett företags syn på vad som utgör FoU ofta vara mer begränsad än vad FoU-ramverket anger. Definitionen av FoU är bred och kan inbegripa många aktiviteter som vanligtvis inte anses vara FoU.

Forskning och utveckling definieras enligt följande:

* Forskning avser systematiskt och kvalificerat arbete med att skaffa ny kunskap för kommersiella syften.

* Utveckling avser systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultaten från forskningen i kommersiella syften för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser, eller för att avsevärt förbättra befintliga sådana.

Generella exempel på projekt som kan vara kvalificerade uppdelade per bransch:

* Tillverkning: Förbättring av befintliga processer som är utformade för att höja produktionseffektiviteten eller minska kostnader eller resursslöseri.

* Spelbranschen: AI-utveckling av karaktärer i ett spel.

* Textil: Utveckling av hållbara förpackningsmaterial.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST