Fotograf: SEB

Finansinspektionen sanktionsprövar SEB efter penningtvättsavslöjanden

Finansinspektionen har beslutat att gå vidare till en sanktionsprövning i undersökningen SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen har beslutat att gå vidare till en sanktionsprövning i undersökningen SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna, enligt ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

FI planerar att kommunicera utfallet av sanktionsprövningen som gäller SEB i april 2020, skriver myndigheten.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning är ett steg i FI:s undersökningsprocess och innebär att FI anser att det finns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt.

"Banken har inte tagit del av Finansinspektionens preliminära bedömningar som föranlett prövningen. SEB arbetar i full transparens med Finansinspektionen", skriver banken i en kommentar till Finansinspektionens beslut om sanktionsprövning.

Sanktionsprövningen kan leda till böter om maximalt motsvarande 10 procent av omsättningen - för SEB:s räkning innebärande böter på upp till cirka 4,5 miljarder kronor, skriver Svenska Dagbladet.

"FI:s arbete med att analysera sakförhållanden och juridiska frågor fortsätter fram till nästa steg i sanktionsprocessen. Då kommer FI att skicka en skrivelse till banken som bland annat beskriver de iakttagelser FI gjort och redogör för de rättsliga omständigheter som FI anser ger anledning till att överväga ett ingripande och begära att banken yttrar sig om detta", skriver FI.

FI:s undersökning av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum genomförs likt i fallet Swedbank i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar.

I motsvarande undersökning av Swedbank planerar FI att meddela utfallet av sanktionsprövningen i mars 2020.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST