Fotograf: Unsplash

Därför behöver du inte karisma för att vara en bra talare

Det kan vara viktigare att lyssna in till publikens behov än att fokusera på att charma den.

Många oroar sig för att de aldrig kan bli bra på att tala inför publik för att de anser sig sakna karisma. En egenskap som kan vara ännu viktigare än karisma är närvaro. Det skriver Harvard Business Review.

Karisma innebär att ha utstrålning som kan fängsla lyssnare. Politiker och skådespelare tenderar att besitta denna egenskap som får dem att ”lysa upp ett rum”.

Men som talare är ditt viktigaste jobb inte att få publiken att tycka om dig eller charma den med din karisma. Det är viktigare att du levererar ditt budskap så att det blir förstått. Karisma kan till och med vara negativt för en talare. Är publikens fokus för inställt på dig kan den missa den poäng du vill föra fram.

En lyssnare måste få en känslomässig koppling till det som sägs för att lägga det på minnet. Studier har visat att karisma kan stoppa denna känslomässiga koppling.

Närvaro kan ses som karismans motpol. Närvaro fokuserar på publiken och karisman fokuserar på talaren. Det handlar om att ge något till publiken, inte att presentera en charmerande sida av dig själv.

Det gäller att ha fokuset riktat utåt istället för på jaget och att aktivt tänka på sina ord, inte framföra något som är inövat.

Såhär kan du bygga upp närvaro:

  • Förbered genom att fokusera på vem som kommer att vara i rummet och varför de vill lyssna på dig.
  • Varje gång du övar, tänk på att rikta meddelandet till publiken och koppla bort autopiloten. 
  • Skala av det som tar ditt fokus genom att skriva ner det så att du kan vara helt närvarande. 
  • Tänk på kroppsspråket, ha en öppen hållning med bakåtdragna och avslappnade axlar. 
  • Innan du börjar tala, ta ett andetag och kolla på publiken. Inled med ”ni” eller ”var och en av er i rummet” eller ”jag vill dela med mig av en berättelse till er”. 
  • Kolla på en person i taget när du talar.

Läs även: Harvardpsykologen: Så äger du varje affärsmöte genom att ”fejka” makt och pondus


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST