10 framtidsspaningar som till och med förvånar en futurist

Framtiden är Elina Hiltunens yrke. Ändå var det tio globala skeenden som förvånade henne när hon skrev sin senaste bok om megatrender. 

Finska Elina Hiltunen, som under flera decennier haft framtiden som sitt yrke, har nyligen avslutat sin elfte bok. De tidigare böckerna har främst tagit fasta på framtida teknik och konsumtionsmönster, men hon har också skrivit om sina återkommande depressioner och hur dessa tillstånd fyllt henne med skam och skuld.

Den här gången har Elina Hiltunen, som är såväl kemiingenjör som doktor i företagsekonomi, tagit ett bredare grepp och grävt ned sig i framtiden för hela planeten.

“Jag fokuserade på de stora förändringarna i världen, megatrenderna, och deras påverkan på olika delar av våra liv som arbete, boende, transporter, hälsa, globalisering och digitalisering.”

Det var under processen med faktainsamling till boken som Elina Hiltunen förvånades över flera skeenden, trots att hon har framtiden som sitt yrke.

Det första var befolkningstillväxten.

“Jag var såklart medveten om att världens befolkning växte snabbt och att tillväxten accelererar, men riktigt hur snabbt hade jag inte förstått. Just nu finns över 7,7 miljarder människor i världen. När jag föddes, för 48 år sedan, fanns det “bara” 3,76 miljarder människor på jorden. Det innebär att befolkningen fördubblats under min livstid. Den tanken var svindlande.”
Enligt FN kommer befolkningen att växa till 11,2 miljarder 2100, även om tillväxttakten har avtagit något.

Nästa överraskning för Elina Hiltunen var vilket land som kommer att vara det tredje mest folkrika år 2050.

“Alla prognoser pekar på att det blir Nigeria. Idag är det cirka 1,3 miljarder människor som bor i Afrika och 2050 väntas denna siffra vara 2,5 miljarder för att 2100 ha växt till 4,3 miljarder. I Nigeria finns idag 200 miljoner människor. År 2050 kommer den siffran att ha dubblerats. I snitt ligger antalet barn på 5,4 per familj vilket kan jämföras med 1,85 i Sverige och 1,0 i Sydkorea.”

I fjol passerade världen en milstolpe som många, inklusive Elina Hiltunen, missade. För första gången någonsin fanns fler 65-åringar än barn under 5 år. Ledartröjan när det kommer till en åldrande befolkning bär Japan där över 40 procent befolkningen kommer att vara över 65 år 2060. Att Elina Hiltunens hemland Finland hamnar på femte plats är något mer överraskande.

Samtidigt finns det motsatta problemet i många andra länder, som i Indien och Uganda.

“I Indien är halva befolkningen under 25 år och i Uganda i Östafrika är motsvarande siffra cirka 70 procent.”

Urbanisering är en megatrend på allas läppar men insikten om att världens städer endast upptar cirka 2 procent av jordens yta gör att utmaningen blir så mycket tydligare.

“Samtidigt producerar städerna 80 procent av världens BNP, konsumerar nära två tredjedelar av världens energi och står för över 70 procent av världens koldioxidutsläpp. De ligger också ofta vid kusten vilket gör dem extra utsatta för klimatförändringar.

Elina Hiltunen gick i likhet med många andra i tron att slaveriet var avskaffat. Men idag finns över 40 miljoner slavar i världen i allt från kakaoodlingar, gruvor, klädfabriker till sexslavar. Majoriteten, eller 71 procent, är kvinnor.

“I Finland har det varit en stor diskussion om slavar på indiska restauranger. De jobbar 14 timmar per dag och bor på restaurangen.”

Elina Hiltunen blev också bestört när hon såg siffror på hur effektiva människor är på att förstöra sin egen planet. Över 90 procent av världens befolkning bor i områden där luftkvaliteten är dålig på grund av utsläpp, varje sekund avverkas skog motsvarande en fotbollsplan, runt 80 procent av avfallsvatten som producerats av människor släpps ut i vattenvägar orenat och på grund av människors inverkan på naturen har 60 procent av djurarterna försvunnit sedan 1970. Det är bara några av de exempel som Elina Hiltunen tar upp i sin bok.

Det pratas mycket om risker för att vår livsstil utarmar naturens råvaror. Men en råvara som det inte pratas så mycket om är sand.

“Priset på sand har femfaldigats under de senaste 30, 40 åren. Sand har blivit så värdefullt att det skapats kriminella aktiviteter runt den, en sandmaffia.”

För en futurist är klimatförändringarna en självklar del. Trots det blev hon förvånad över hur otroligt beroende vi är fytoplankton, det vill säga plankton som använder fotosyntes.

“De är en otroligt viktig hörnsten i matkedjan. De producerar också 70 procent av syret i atmosfären och tar upp koldioxid från luften. Varmare hav är dåliga nyheter för fytoplankton som beräknas ha minskat med 40 procent sedan 1950.”

“Jag skrev om depression, men den här boken var mer deprimerande att skriva. Dock fann jag lite hopp i FN:s 17 hållbarhetsmål som världen slutit upp bakom.”

10 spaningar som förvånade Elina Hiltunen:

  1. Takten i befolkningstillväxten
  2. Världens tredje folkrikaste land år 2050.
  3. Åldrandets ojämna fördelning.
  4. Städernas extrema roll.
  5. Robotar och ai stjäl inte våra jobb.
  6. Slaveriet är inte avskaffat.
  7. Hur effektivt vi förstör vår planet.
  8. Vi kommer att få brist på sand.
  9. Din kyl lyssnar på dig.
  10. Allt hänger på fytoplankton.

Läs även: Depressionerna gjorde henne till entreprenör: ”Jag kände mig som en loser och trodde att jag var oanställningsbar”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST