Fotograf: Mattias Nilsson

Fem ”sanningar” om ägande – myter eller verklighet?

Det finns många ”sanningar” kopplade till att äga och driva företag. I denna krönika reder Viktoria Simmingsköld och Anna Abrahamsson ut vad som är myt och vad som är verklighet.

”Lämna aldrig ifrån dig mer än 49% av ägandet”, ”Det är lättare att äga litet än stort”, ”Som entreprenör lever du med ditt företag hela tiden”. Det här är några exempel på ”sanningar” om ägande som du kanske har fått höra, eller själv sagt.

Men många av dessa ”sanningar” är egentligen förankrade i verkligheten? Och hur många är bara kvarlevande myter som hindrar entreprenörskap och att våga bygga stora företag, helt i onödan? 

1. ”Lämna aldrig ifrån dig mer än 49% av ägandet.”

Vi tror att många missar att ägande inte bara är makt, utan också ansvar. Prodiem som är grundat av Viktoria Simmingsköld ägs sedan 7 år tillbaka 50/50 av oss båda.

”Många tyckte att jag var galen som gav Anna möjligheten att köpa in sig i halva bolaget – men för mig var det strategiskt. Jag visste att om vi äger exakt lika mycket så behöver vi också bidra med exakt lika mycket – och tillsammans dela både framgångar och motgångar men framförallt ansvaret.”
 
Idag omsätter Prodiem-koncernen ca 80 MSEK och har haft en tillväxt på 25% det senaste året. Framgången grundar sig mycket i det delade ägarskapet där vi kan växeldra och komplettera varandra. Det går inte att säga emot att ett majoritetsägande ger mer makt, men att det därigenom per automatik skulle ge mer framgång är en myt. 

2. ”Innan du gör affärer måste du ha en affärsplan.”

Om inte affärsplanens livsavgörande roll för affären är en myt, så är den i alla fall en klar överdrift. Däremot är det en riktig sanning att det inte är någon idé att göra en affärsplan om du inte har några affärer. Så ge dig ut! Testa! Kör!

För det är ju inte en snygg affärsplan som hjälper dig att få din verksamhet på rull. Först behöver du kunder som vill köpa det du säljer och sen en riktigt bra leverans av din produkt eller tjänst. När du sedan är igång hoppas vi att du vågar växa och äga stort! Då börjar det bli läge att fundera över den där affärsplanen, för i takt med att företaget växer så ökar också behovet av styrande dokument. 

För oss har det ändå fortsatt varit viktigt att begränsa tiden för planering och strategi till förmån för att agera. Istället för en affärsplan styr vi idag vår verksamhet utifrån fem olika perspektiv, i vilka vi varje år sätter tydliga mål. Så när det är dags för strategi, gör den på det sätt som ger dig mer tid för verksamheten – inte bara tar din tid! 

3. ”Du måste anställa för att växa.”

Vi vet sedan länge att guldklockan efter 25 års anställningstid snart kommer att vara död. Anställningsavtalet som vi känner det kommer sannolikt inte att dö den närmsta tiden, men nya alternativ är på stark frammarsch och definitivt här för att stanna. 

Att anlita underkonsulter är ett exempel. Trenden att fler och fler tar på sig tillfälliga uppdrag snarare än en fast anställning kallas ”gig-ekonomi”, att se sitt arbete som uppbyggt av flera olika ”gig”. På Prodiem arbetar vi idag med 500 underkonsulter. Det ger oss möjligheten att alltid välja rätt kompetens till rätt uppdrag, samtidigt som det ger våra underkonsulter frihet att välja olika uppdragsgivare och kombinera olika typer av jobb under olika perioder.

Vill du växa in i framtiden så innebär det förmodligen en kombination av anställda och giggare. För dig som uppdrags-/arbetsgivare blir utmaningen att behandla giggare och traditionellt anställda lika – och inkludera dem alla både i företagets planer och kultur.

4. ”Det är lättare att äga litet än stort.”

När du är liten och inte har så många anställda så måste du fortfarande göra det mesta själv. När du har vuxit har du många personer runt dig, så bolaget går inte under om du har semester. När du är större har du även råd att tacka nej till uppdrag som du inte tror på till 100 procent.

Som ägare av Prodiem har vi ett uttalat mål att växa, men att växa med kvalitet och lönsamhet. Vi har definierat det som att behålla goda värderingar som ger utrymme för en hjälpsam kultur, bibehållen kvalitet och en hel del glädje på vägen. För att uppnå detta har vi definierat 11 grundtankar som styr allt vi och våra medarbetare gör i vardagen, bland annat: ”Att se glaset halvfullt istället för halvtomt”, ”Att verkligen vilja hjälpa”, ”Att göra aktiva val” och ”Att fira framgång”.

5. ”Som entreprenör lever du med ditt företag hela tiden.”

Eller inte. Att vara egenföretagare är inget kall, inget ”way of living”. Det är ett jobb, där du kan styra din inkomst och din situation själv. Vi hade aldrig fortsatt med vår affär om vi hade behövt ha jobbet som vår enda livskamrat för att gå runt. Istället har vi medvetet satt målet att vara lediga 10 veckor per år och när vi var på semester ihop i vintras med våra familjer så pratade vi kanske jobb i en halvtimme – för på semestern är vi bästa kompisar. Vi kallar det för ett hållbart företagande över tid, där vi ger varandra utrymme.

”En av oss var ledig i två månader i våras för att bara vara hemma, lära sin son att cykla och renovera hus. Den andra var föräldraledig i 7 månader samtidigt som bolaget ändå växte med 20%. Vi bestämde tidigt att innan våra barn börjar förskoleklass, så ska vi ge varandra två månaders ledighet. Och det gjorde vi.”

Vi har också lovat varandra som ägare att alltid kunna sova gott om natten, ha roligt på vägen och behålla hög energi i kombination med skärpa. Inget av det är möjligt om vi aldrig får släppa jobbet och slappna av.

Sammanfattningsvis vill vi slå hål på alla dessa fem ”sanningar”.

Men vi kompletterar gärna listan med tre tips för ägande och tillväxt hämtade från vår verklighet istället, och hoppas att de kan ge dig mod att driva och äga stort!

  • Fastna inte i affärsplanearbete.
  • Bygg starka team – både på jobbet och hemma.
  • Fokusera på kunden och den organisation som ska göra kunden nöjd. 

Viktoria Simmingsköld är grundare av Prodiem och medlem i nätverket 17.
Anna Abrahamsson VD och ägare av Prodiem.


Läs mer om hur man kombinerar stor familj med stort företag i Viktoria Simmingskölds förra krönika: ”Riv affärsplanen och bygg starka team – så lyckas du med både stora affärer och stor familj”