Bild: Thomas Arctaedius Fotograf: Unsplash

Han gör affärer med musik

De flesta blivande artister kommer att bli frilansare, ändå är intresset lågt för att lära sig att göra affärer av sitt blivande yrke. Det ska Thomas Arctaedius ändra på.

PERSONER INOM SÅ kallade fria konstnärliga yrken tycker ofta att det är svårt att klara den affärsmässiga delen av livet. Nu får i alla fall studenterna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm utbildning i entreprenörskap. Men intresset har hittills inte varit stort. Än så länge är kursen frivillig, men nästa år blir den obligatorisk.

"Studenterna som kommit in här vill inget annat än att öva på sitt instrument och lära sig mer av läraren om just det egna instrumentet. Men när vi frågar alumner vad de saknat sedan de slutat här så är det affärskunskap, kunskap om frilansverksamhet och att bättre kunna förstå hur musikbranschen fungerar", säger Thomas Arctaedius.

Han är professor i entreprenörskap vid Musikhögskolan och med i ett projekt för att öka forskningen i ämnet.

”Det handlar inte om att skapa entreprenörer, utan meningen är att ge studenterna verktyg för att klara sig som frilans - vilket de flesta ju blir.”

Han kommer in på utvecklingen av den svenska musikbranschen i sin helhet där populärmusiken blivit en tillväxtbransch, vilket för de flesta som studerar här inte har i fokus.

”Studenterna här har ibland svårt att förhålla sig till populärmusik, som är tydligt kommersiell.”

Att undervisa i entreprenörskap har Thomas Arctaedius lång erfarenhet av från Stockholms universitet. Han är från början forskare och disputerade i kärnfysik.

Men han tröttnade på forskarvärlden samtidigt som vänner till honom startade ett bolag i början av 1990-talet. Det var tidigt i uppkopplingarnas tidevarv och han hade nytta av sin forskartid kring stora datainsamlingar. Den erfarenheten blev plötsligt en bas för högintressant teknologi. Han blev vd för bolaget och det gick bra, de hade stora kunder som Televerket, Ericsson och försvaret. Bolaget såldes 1999.

”Den resan fick mig in på entreprenörskap. Följden blev att andra forskare kom till mig för att fråga om råd kring att starta bolag och att kommersialisera sina resultat.”

En bit in på 2000-talet kom han till inkubatorn Sting i Kista. Och sedan vidare till jobbet som vd för Stockholms universitets tjänsteinkubator SU.

Vägen till Musikhögskolan inleddes när han 2011 var med och startade Ayond, en digital innovationsbyrå.

”Vi byggde tidigt en app för körsångare. Att hantera noter i fysisk form har alltid varit mycket krångligt för dem. Vi startade också ett bolag, Scorx, med en form av musiklösning.”

Samtidigt hörde de talas om att Vinnova, statens innovationsmyndighet, startade ett program med målet att få människor att röra sig över gränserna mellan olika branscher. Musikhögskolan i Stockholm sökte bidrag från Vinnova. Och fick det. Det gjorde att Thomas Arctaedius på halvtid under ett läsår kunde utveckla en kurs i affärsmässighet och entreprenörskap för musikstudenterna. Målet blev att parallellt utveckla en forskarmiljö. I dag är han kvar på skolan.

”Det handlar om att kunna gå från idé till handling och att kunna planera och genomföra ett projekt utifrån sin egen konstnärliga övertygelse. Det handlar också mycket om att hitta olika slags samarbeten för att nå dit man vill.”

TRE BRA RÅD FRÅN ENTREPRENÖRER TILL ARTISTER

  1. Paketera din produkt - dig själv. Det är inte fult att förklara varför du är duktig och på vad.
  2. Tänk på dig själv som företagare när det gäller ekonomi. Det ger en lugnare tillvaro.
  3. Sträva efter att jobba i team. Det ger energi och du inser att du inte är en ensam ö.

Läs även: Toppstudenter sätter press på ohållbara företag


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST