Fotograf: Jessica Gow / TT

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar

Mellan 2017 och 2018 minskade utsläppen av växthusgaser i Sverige med nästan två procent. Det visar färsk statistik från Naturvårdsverket.

Jämför med år 1990 minskade utsläppen med 27 procent år 2018, enligt siffrorna. Totalt 42 miljoner ton släpptes ut förra året. Det rapporterar SVT Nyheter.

”Vår preliminära statistik från i våras visade på en möjlig höjning av utsläppen, så det här är glädjande siffror. Men vi skulle gärna se mer”, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, till SVT.

Vid föregående mätning, för skillnaden mellan 2016 och 2017, låg minskningen på 0,5 procent. Årets minskning är alltså nästan fyra gånger större.

För att uppnå Sveriges långsiktiga mål om netto-nollutsläpp senast år 2045 behövs dock en årlig minskningstakt om hela fem till åtta procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST