ANNONS
Markus Larsson, vd och förvaltare på Fondita och Magnus von Knorring, Fonditas styrelseordförande.

Därför ska du investera i din hemmamarknad på sikt

”Med över 20 år på nacken vet vi att vår placeringsfilosofi fungerar”. Det säger Markus Larsson, vd och förvaltare på det finlandssvenska fondbolaget Fondita vars fokus ligger på fondförvaltning av mindre och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden. 

”Vi placerar främst i små- och medelstora bolag vilka historiskt sett har gett en bättre avkastning än större bolag. Ett litet bolag, med en bra produkt, har möjlighet att mångfaldiga sin omsättning”, säger Markus Larsson, vd och ansvarig förvaltare av Fonditas nordiska del, med över 20 års erfarenhet inom fondförvaltning. 

I dag har Fondita 8 fonder, varav hälften fokuserar på småbolag i Norden och Europa. Övriga fonder investerar bland annat i globala megatrender, till exempel deras relativt nystartade hälsovårdsfond Fondita Healthcare samt miljöfonden Fondita Sustainable Europe som investerar i naturresurseffektiva bolag och i bolag med låga koldioxidutsläpp. 

”Vår produktpalett har blivit klart mer definierad och balanserad under årens lopp. Geografi och tema kan avvika men det är viktigt att poängtera att vi har samma långsiktiga placeringsfilosofi för alla de bolag vi investerar i, oavsett fond”, säger Magnus von Knorring, Fonditas styrelseordförande och tillägger:  

Fondita

Fondbolaget Fondita är ett botique fondbolag med fokus på aktiefonder. Placeringsfilosofin är baserad på stock picking och koncentrerade portföljer. De agerar ansvarsfullt i verksamheten och tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG) i investeringsbesluten.

Läs mer på här!

”Vi är mycket entreprenörsdrivna och investerar i bolag med goda framtidsutsikter och som har en bra marknadsposition. De ska ha aktiva ägare och en god etablerad lönsamhet. Det är ett stort jobb att hitta de pärlorna!” 

Tack vare att Fonditas kontor är lokalt placerade har de under årens lopp etablerat goda och långsiktiga relationer med bolagen: 

”Vi har väldigt koncentrerade portföljer med cirka 30 till 40 bolag. Det ger oss tid att verkligen analysera bolagen, träffa ledningen och konkurrenter för att bilda oss en uppfattning om hur bolagets verksamhet ser ut”, säger Markus Larsson. 

Intresserad av att investera i Fonditas småbolagsfonder? Gör det enkelt via Avanza eller Nordnet. 

Fördelarna med att investera lokalt 

Fondita har en gedigen erfarenhet av att investera iNorden. Fondita Nordic Small Cap lanserades redan 1997 och Fondita Nordic Micro Cap lanserades 2006. Dessa fonder är genuina nordiska småbolagsfonder, vars placeringar görs i kvalitetsbolag med ett börsvärde om högst 3 miljarder euro samt 800 miljoner euro. 

”Här plockas de bästa av ett större utbud från Sverige, Finland, Norge och Danmark. Det är bolag som har en etablerad verksamhet och låg kapitalbildning. I fonden Fondita Nordic Micro Cap har det skett minst ett uppköp per år sedan start, vilket kan ses som en kvalitetsstämpel. Uppköpen har skett med ett prispremium på cirka 42 procent – senast i november blev det finska hälsovårdsbolaget Pihjalalinna uppköpt med ett premium på 46 procent. Detta är en komponent som ökar avkastningen på sikt”, säger Markus Larsson.

Han poängterar att de allra minsta bolagen är mer lokala, medan de större nordiska bolagen på småbolagslistan börjar bli internationella medelstora bolag:

”Det är bolag som i ett tidigt skede – på grund av en liten hemmamarknad – introduceras på den internationella marknaden och som är världsledande i respektive nisch. Vi har generellt hög utbildningsnivå i våra nordiska länder och framstående forskning vilket har lett till att vi har fått ut många bra produkter och tjänster på marknaden.”

Vill du veta mer om Fondita? Prenumerera på deras nyhetsbrev här.

Tog steget ut i Europa 

Fondita verkade länge enbart i Norden men efter finanskrisen kände de sig bekväma att ta steget ut i Europa. 2009 grundades Fondita European Small Cap – en aktiefond som fokuserar på mindre europeiska kvalitetsbolag med ett börsvärde som understiger 4 miljarder euro. 

”Kenneth Blomqvist är vår huvudförvaltare för Fondita European Micro Cap och Fondita European Small Cap som han förvaltar tillsammans med Tom Lehto. Både Kenneth och Tom har lång erfarenhet av förvaltning av europeiska aktier”, säger Magnus von Knorring och avslutar:  

”I och med vårt Europafokus har vi breddat vår kunskap avsevärt. Vi är totalt fyra fondförvaltare som sitter i samma rum och för en ständig dialog. Man skulle kunna kalla oss för den lilla verkstaden som arbetar för att hela tiden skapa mervärde för våra investerare.”

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST