Fotograf: Unsplash

Mörk framtid för stålindustrin

Den stora importen av lågprisstål från länder som Turkiet, Ryssland och Sydkorea utgör fortsatt ett hot. 

Någon återhämtning för den europeiska stålsektorn väntar inte under 2020. Tvärtom, utsikterna för sektorn är negativa, med avtagande efterfrågan och sjunkande lönsamhet för ståltillverkarna.

Det skriver kreditvärderingsinstitutet Moody’s i en ny rapport.

Bakom den pessimistiska prognosen ligger en tro på svagare ekonomisk tillväxt och lägre efterfrågan från slutmarknaderna, i synnerhet från fordonsindustrin men även från byggbranschen. Därtill riskerar brexit och ökade globala handelsspänningar att leda till att leveranskedjor störs och att konsumentförtroendet sviktar, menar Moody’s.

Den stora importen av lågprisstål från länder som Turkiet, Ryssland och Sydkorea utgör fortsatt ett hot. EU:s åtgärder i form av tullar och kvoter kan ge ett visst skydd, men volymerna kommer att vara höga även 2020, resonerar kreditvärderingsinstitutet.

För ståltillverkarna innebär detta låga nivåer vad gäller försäljningspriser, medan kostnaderna för råvaror kan komma att stiga - vilket resulterar i lägre marginaler. Stålpriserna i Europa väntas kvarstå på låga nivåer, med en möjlig stabilisering eller liten uppgång under året.

Utöver rena marknadsproblem möter branschen också allt striktare miljökrav från myndigheterna, inte minst avseende koldioxidutsläpp. För bolag med produktion i Europa kommer det att leda till ökade kostnader i form av investeringar i mer miljövänlig teknik, konstaterar Moody’s.

“Producenter som främjar renare produktionsteknik är bättre positionerade för att hantera eller anpassa sig till en tuffare miljölagstiftning och stigande koldioxidkostnader”, skriver Moody’s, utan att nämna SSAB:s satsning på “grönt stål” i projektet Hybrit.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST