Fotograf: TT

Här möter de ultraortodoxa entreprenörskapet

I en startup-hub i Jerusalem får ultraortodoxa judar sitt första möte med arbetslivet och entreprenörskapet. VA var på plats.

Jag och ett femtontal andra europeiska journalister befinner oss i Jerusalem på en startup-hub av det mer ovanliga slaget, Bizmax.

Det ser ut som i Mea Shearim, den stadsdel i Jerusalem där många av de ultraortodoxa eller så kallade haredim, bor. Män med svarta hattar, långa snurrade hårlockar, kappor och byxor i svart och vita skjortor sitter framför sina datorer och småpratar med varandra om sina affärsidéer.

“Haredim är en väldigt stark community och här försöker vi överföra den till business”, berättar Nechemia Steinberger, chef för partnerskap på Kemach-stiftelsen, som förutom kippan ser ut som vilken affärsman som helst.

Han skiljer också ut sig från mängden när han berättar att han studerat judisk filosofi på ett vanligt universitet. Att studera annat än Toran, är ovanligt bland de ultraortodoxa judarna som utgör 1,2 av Israels totalt 9 miljoner invånare.

När de kommer i kontakt med organisationen som ligger bakom Bizmax, Kemach, får de börja med snabbkurser i allt från matematik till datorkunskap för att kunna ta igen en liten del av den uteblivna skolgången.

Nechemia Steinberger börjar med att visa oss runt på den del där de harediska männen får hjälp med att söka jobb. Där inne jobbar bara män. Men när de arbetssökande hamnar ute i det israeliska näringslivet får de acceptera blandade arbetsplatser berättar han.

Annars försöker Kemach säkra att de ultraortodoxa i så liten utsträckning som möjligt tvingas göra våld på sina värderingar.

Med program som omfattar allt från stipendier och lån till arbetsträning och mentorer har Kemach hjälpt över 20 000 haredim till arbetsmarknaden sedan starten 2007.

Det finns flera orsaker till att den ultraortodoxa gruppen i Israel, till skillnad från exempelvis i USA, stått utanför arbetsmarknaden. En av de främsta är att israeliska staten stått för försörjningen genom bidrag. Det har möjliggjort för männen att ägna sina dagar åt bibelstudier medan kvinnorna i betydligt större utsträckning både jobbat och skött om familjen.

“Idag jobbar 80 procent av kvinnorna jämfört med cirka 50 procent för männen, vilket är en ordentlig ökning jämfört med bara några år sedan för båda könen”, säger Nechemia Steinberger.

Kostnaderna för bidragen och uteblivna löneskatter från den ultraortodoxa gruppen har resulterat i att Jerusalem är Israels näst fattigaste stad. Frågan om de ultraortodoxas särställning är och förblir en het potatis i den israeliska politiken. Inte minst för att denna grupp växer kraftigt. De skaffar sig i snitt sju barn per familj jämfört med de sekulära israeliska familjerna där snittet ligger på 2,6 barn.

Vid sidan bidragsberoendet har också det faktum att de ultraortodoxa inte gör militärtjänstgöring inneburit att de stängts ute från arbetsmarknaden. De som inte gör lumpen, vilket merparten av de ultraortodoxa inte gör, får inte jobba. I alla fall inte fram till 24 års ålder.

Men i takt med att bidragsnivåerna blivit alltmer osäkra och volatila har den harediska gruppen tvingats ut på arbetsmarknaden för att klara av försörjningen av familjen. För när de blivit äldre och skaffat sig familj och barn är de inte längre av intresse för det militära vilket innebär att de då kan söka sig till ställen som Kemach utan att de gjort militärtjänstgöring.

Vi får träffa Aaron Breuer. Han har flyttat från New York till Jerusalem med sitt mjukvarubolag Selfcad, som han grundade 2016, sin fru och sina tolv barn. Selfcads program används för att designa och printa i 3D.

Han är stolt över det han skapat och ser ingen motsättning mellan sitt entreprenörskap och sin religösa identitet.

Han är en av de cirka 100 personerna som ingår i startup-huben Bizmax idag. Sedan starten 2017 har entreprenörerna i Bizmax framförallt ägnat sig hi-tech. Cirka 45 procent av bolagen finns i denna grupp medan cirka 15 procent finns inom design och 10 procent inom e-handel.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST