ANNONS

Företagen växer och frodas i Klippans kommun

I Klippans kommun tror företagarna på framtiden och vågar satsa. I en nära framtid finns flera både större och mindre etableringar på gång. Kommunens attraktiva läge och stabila ekonomi är några av anledningarna till att många visar sitt intresse.

Upplysningsföretaget Syna rankar tillväxten i Sveriges kommuner med utgångspunkt från företag som går med vinst, ökar omsättningen och nyanställer. Klippans kommun har här de senaste fyra åren legat på topp tre bland Skånes trettiotre kommuner.

I dyningarna av högkonjunkturen söker företagen fortfarande mark i attraktiva logistiklägen, så även i inlandskommunerna, vilket märks tydligt i Klippans kommun. Det geografiska läget är gynnsamt, i regionen finns både flygplats och hamn och du tar dig enkelt fram med bil, buss eller tåg. Både E4 och riksvägarna 13 och 21 går genom kommunen.

En växande kommun

Unik företagsmiljö

En av Sveriges mer spännande företagsparker finns kring den fullt fungerande flygplatsen på Ljungbyhed Park. Många mindre företag finns på området tillsammans med trafikflygarutbildning och utbildning inom annan flygrelaterad verksamhet. På området finns även en motorbana där bland annat blåljusutbildningar och större event hålls.

I kommunen bor det snart 18 000 invånare. Invånarantalet har ökat med i snitt 235 per år de senaste åren och det ser ut att hålla i sig framöver. Därför har kommunen som mål att bygga 60 nya bostäder om året, vilket de har lyckats med. Klippan ligger i framkant med utbyggnaden av fiber på landsbygden, laddstolpar och fritt WIFI. Ekonomin i kommunen är god, de senaste åren har de redovisat ett positivt resultat på runt 35 miljoner, som gör att de kunnat satsa på tunga kommunala investeringar.

"Det går bra för Klippans kommun när vi ser på befolkningsutvecklingen, bostadsbyggandet och ekonomin. Det satsas mycket i kommunen och vi håller på att bygga en ny grundskola och förskola samt rustar upp ett stort allaktivitetshus. Vi planerar också för ett nytt äldreboende", berättar Tomas Rikse, kommundirektör i Klippans kommun.

Kommande år laddar kommunen inför nästa högkonjunktur. Mark ska planläggas och exploateras, och interna rutiner ska ses över för att företag så smidigt som möjligt ska kunna söka de tillstånd som de är i behov av.

Läs mer om näringslivet i Klippans kommun här.

Hjälper företagare

Kommunens näringslivsavdelning har fokus att på olika sätt skapa goda förutsättningar för att befintliga företag ska kunna stanna kvar och ha möjlighet att utvecklas. Klippan satsar på ungt entreprenörskap samt på att nya företag ska etablera sig. Bland annat har de skapat en uppskattad funktion för företagare som kallas LOTS.

"LOTS är en funktion som hjälper företagare att förverkliga sina utvecklingsplaner. Vi sätter ihop ett team av handläggare med den expertis som behövs för att hjälpa företagare framåt, oavsett om det handlar om företagsetablering, lediga lokaler eller hjälp att hitta rätt kontakt i den kommunala organisationen. Det ska vara lätt att vara företagsam i Klippans kommun", säger Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun.

Läs mer om Klippans kommun här.

Flera nätverk

Kommunen har flera väletablerade nätverk och projekt igång. Bland annat Destination Söderåsen som har gett besöksnäringen en rejäl knuff framåt. I projektet arbetar företag, föreningar och de fyra Söderåsenkommunerna samt Nationalparken tillsammans kring en hållbar utveckling av besöksnäringen.

Även samarbetet med de tio övriga nordvästskånska kommunerna inom Familjen Helsingborg gör att det händer mycket positivt i Klippan med omnejd. Samarbetar innefattar bland annat att marknadsföra regionen och stärka företagsklimatet. Tillsammans hjälps de också åt för att kunna ta emot fler och större företagsetableringar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST