Fotograf: Tomas Oneborg / SvD / TT

Svenska statens betalningar visade överskott – på 25 miljarder kronor

Skatteinkomsterna var 7 miljarder kronor högre än prognos.

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,2 miljarder kronor i november. Riksgäldens egen prognos pekade mot ett överskott på 16,9 miljarder kronor.

Det rapporterar Riksgälden.

Skatteinkomsterna var 7 miljarder kronor högre än prognos, främst beroende på högre inbetalningar av kompletterande skatt.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,5 miljarder kronor lägre än prognos.

Statens betalningar gav ett överskott på 132 miljarder kronor under tolvmånadersperioden till och med november. I detta överskott ingår ungefär 69 miljarder kronor för lån i utländsk valuta som Riksbanken återbetalat till Riksgälden.

Statsskulden var 1.051 miljarder kronor i slutet av månaden.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST