ANNONS

Fördelar och fallgropar: Här är allt du behöver veta om löneväxling

Det är hett med löneväxling just nu. Men vad innebär det egentligen? Hur fungerar det? Vem tjänar på det? Är det något speciell man ska tänka på? Vi rätar ut några av frågetecknen kring denna förmånsmöjlighet som blir allt mer populär.

Löneväxling innebär, inte helt otippat, att växla sin lön mot något annat. Det kan göras vid enstaka tillfällen eller löpande och kan handla om fler semesterdagar, förmånsbil, städtjänster, privat sjukvård eller extra tjänstepension. Just extra inbetalning till tjänstepension är något som blir mer och mer populärt. I praktiken innebär det att du tar en del av din bruttolön och låter sätta in det i ditt tjänstepensionssparande istället.

För vem är löneväxling aktuellt?

Innan du ens börjar fundera på att växla en del av din lön behöver du veta om du tjänar på det eller inte. Vi har bett Rosie Andersson, lönespecialist på Flex Services, om lite tips på hur man kan tänka.

Flex HRM Payroll

I Flex HRM Payroll finns allt stöd för att hantera löneväxling.

– Generellt kan man säga att du ska ha en bruttolön på minst 43 309 kronor (2019) efter att avdraget för löneväxlingen gjorts för att tjäna på det. Annars påverkar löneväxlingen din allmänna pension, sjukpenning och föräldrapenning negativt.

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra om löneväxling tillåts eller inte. Inom större organisationer kan det finnas mer formella policys och uttalade erbjudanden om löneväxling till tjänstepension exempelvis, medan det på mindre företag oftast handlar om att ta en dialog och komma överens med sin chef.

– Alla arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda den här typen av förmån, men de avgör själva om det är något de vill göra. Ekonomiskt är det ett nollsummespel för företaget, säger Rosie Andersson. Visserligen kan det innebära lite extra administrativt arbete, men i den andra vågskålen ligger att det är positivt för varumärket som arbetsgivare att erbjuda den här typen av förmån.

Varför löneväxla?

Vad kan det då finnas för anledningar till att man vill växla sin lön mot exempelvis ett större pensionssparande? Här är några av de motiv som ligger till grund för att allt fler nyttjar denna möjlighet.

  • Du kan spara mer pengar än du faktiskt avstår i lön. Detta beror på att företaget du arbetar på inte ska kunna tjäna på att locka anställda till att växla lön. Eftersom en lägre löneutbetalning för företaget innebär en minskad kostnad i sociala avgifter behöver detta justeras mot en högre insättning till tjänstepensionen.

  • Om du ligger nära nivån för att betala statlig skatt (en årsinkomst på 490 700 kr 2019) kan du löneväxla den del som ligger över beloppet och på så sätt komma under nivån för att betala statlig skatt. Pengarna du växlar får du ju ändå tillbaka som pensionär.

  • Du får en stärkt pension genom ett fördelaktigt sparande. Sparar du inom ditt kollektivavtalade pensionssparande är avgifterna låga. Det du sparar är dessutom bundet till pensionen och du kommer inte åt pengarna förrän du börjar ta ut din tjänstepension, vilket kan vara positivt för de som har svårt att hålla fingrarna borta från sitt sparande.

  • Du får möjlighet att gå i pension tidigare i och med den förstärkta pensionen.

Det här bör du tänka på

Som redan nämnts behöver du först räkna på om du alls tjänar på att löneväxla. Andra ersättningar och förmåner kan påverkas och det här måste du som anställd kolla upp.

  • Om du efter löneväxlingen tjänar under inkomsttaket för respektive förmån, blir sjukpenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning lägre.

  • Även den lagstadgade ålderspensionen kan under vissa förutsättningar bli lägre.

  • ITP sjukpension blir lägre.

  • Var uppmärksam på hur inbetalningarna till den vanliga tjänstepensionen påverkas. Om du har en premiebestämd tjänstepension där inbetalningarna motsvarar en andel av lönen måste du se till att du blir kompenserad även för tjänstepensionsbortfallet.

Kolla också att arbetsgivaren utgår från din bruttolön före löneväxlingen när det är fråga om lönerevision. Även kommande tjänstepension, semesterersättning och lönetillägg, såsom beredskaps- och övertidsersättning ska grundas på lönen före avdraget.

unionen.se finns det några beräkningsexempel som du kan använda för att se vad effekterna kan bli av en löneväxling.

Okej, jag vill löneväxla. Hur gör jag?

Först och främst behöver du stämma av med din arbetsgivare om löneväxling erbjuds. Sedan gäller det bara att komma överens med din chef och skriva ett avtal som bekräftar er överenskommelse.

Rosie Andersson:

– En del företag har en försäkringsmäklare som de anlitar. Då kommer mäklaren till företaget för att träffa den anställde och göra en försäkringsöversyn. Mäklaren kan sedan tala om för den anställde vilket utrymme som finns för löneväxling. När ett avtal är upprättat behöver du som anställd inte göra något mer. Det administrativa arbetet sköter din arbetsgivare tillsammans med försäkrings- eller pensionsbolaget.

Både för chefen och den anställde är det en trygghet att veta att justeringen av lönen görs korrekt och enligt vad som avtalats. I Flex HRM Payroll finns stöd för att hantera löneväxlingen. Du kan också lägga in regler för eventuella beloppsgränser enligt pensionsavtalet, så att administratören varskos om ett otillåtet belopp läggs in.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST