ANNONS

Är ditt företag redo för brexit?

Alla företag och transportörer som handlar med Storbritannien kommer att påverkas om Storbritannien lämnar EU. Tullverkets råd är att man ska förbereda sig – oavsett om, när eller hur det sker.

Om det finns ett godkänt utträdesavtal mellan EU:s 27 medlemsländer och Storbritannien kommer det att finnas övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU, i alla fall minst till och med 31 december 2020. För svenska företag innebär detta att det inte sker någon förändring för handeln med varor till och från Storbritannien under övergångsperioden. Förändringarna sker i så fall först när övergångsperioden löper ut. Idag vet ingen hur den framtida relationen med Storbritannien kommer att se ut. Det gäller att ta vara på den här perioden och förbereda sig, menar Tullverket. 

Om det inte finns ett godkänt utträdesavtal och Storbritannien lämnar EU utan avtal, kommer alla tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla med omedelbar verkan. Det innebär bland annat följande:

• Tulldeklarationer måste lämnas vid import från Storbritannien.

• Tulldeklarationer måste lämnas vid export till Storbritannien. Din kund i Storbritannien kan också behöva lämna in en tulldeklaration och ansöka om tillstånd för att ta in varan. 

• Alla brittiska Eori-nummer kommer upphöra att gälla och tillstånd och garantier som är kopplade till ett brittiskt Eori-nummer kommer per automatik att upphöra. EU-kommissionen har tagit fram ett vägledningsdokument där man förklarar vad som gäller vid import till EU och export från EU för it-system, tillstånd, tullförfaranden och ursprungsfrågor.

Läs mer om vad brexit innebär för svensk handel

Har du ingen erfarenhet av tullhantering sedan tidigare?

Om ditt företag inte handlat med länder utanför EU tidigare, är det extra viktigt att förbereda sig. Tullverket föreslår exempelvis dessa förberedelser:

• Du måste säkerställa att ditt företag har ett Eori-nummer, ett registreringsnummer som alla företag som handlar med länder utanför EU måste ha. Du ansöker via Tullverkets webbplats, helt utan kostnad.

• Ansök om att få tillgång till Tullverkets e-tjänster. Genom att få tillgång till dessa kommer du få tillgång till de system där många uppgifter som rör tullhanteringen kan hanteras.

• Ta del av grundläggande kunskap om hur tullproceduren fungerar. Det gör du lättast genom den information som finns på Tullverkets webbplats. Det finns även kostnadsfria informationsträffar och möjlighet att gå kurser. 

Fakta

Om det blir en brexit utan avtal kommer stora förändringar att ske snabbt. Utan ett utträdesavtal kommer alla de tullbestämmelser som gäller för handel med länder utanför EU att börja gälla direkt. Det blir en utmaning att hantera dagarna före men framför allt dagarna och veckorna efter utträdet. På Tullverkets webbplats finns information om hur du som svensk företagare bäst förbereder dig. Om parterna kommer överens om en förlängning som skjuter upp utträdet sker inga förändringar under den period som förlängningen omfattar.

Mer information och hjälp finns på tullverket.se


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST