ANNONS

Gruvautomation kräver nya former av samverkan

Under de kommande tre åren kommer automatisering att vara nyckeln till att göra den svenska gruvindustrin globalt konkurrenskraftig och hållbar. Framgång är beroende av att industrins ekosystem ändrar hur de arbetar tillsammans och innoverar genom att fokusera på modulära lösningar, ökad datatransparens och anpassade affärsmodeller. Det menar David Sjödin och Vinit Parida, båda verksamma vid Luleå tekniska universitet.

Gruvindustrin strävar efter att öka digitaliseringen och automatiseringen för att göra gruvor mer hållbara, effektiva och fossilfria. De potentiella fördelarna är många, såsom förbättrad produktionseffektivitet, minskad miljöpåverkan och förbättrad arbetarsäkerhet i en tid när gruvdriften sker på allt större djup. Tiden för förändring är nu, snabb utveckling av nya tekniker relaterade till automatisering, elektrifiering och digitalisering förändrar industristrukturer och möjliggör nya former av värdeskapande och innovation. Ändå är det inte lätt att implementera autonoma lösningar och många företag kämpar med ökande komplexitet, osäkerhet och oklar affärslogik.

”Gruvautomation sträcker sig verkligen långt bortom tekniken och kräver en storskalig omvandling av industriella processer, affärsmodeller och ekosystemrelationer. Under de senaste fyra åren har vi arbetat med alla de stora aktörerna i den svenska gruvindustrin och genom vår forskning ser vi tre viktiga lärdomar för att industrin ska lyckas och realisera den fulla potentialen för gruvautomation”, säger Vinit Parida, professor Entreprenörskap och Innovation vid LTU. 

 Tillämpa en modulär och agil strategi för utveckling av digitala lösningar

”Stora komplexa system tar för mycket tid att utveckla. Vår rekommendation är att dela upp system i mindre delar och driva flera korta plan-utföringscykler som styrs av kontinuerlig feedback från slutanvändarna. Varje lösning kan ses som en modul inom en större digital plattform vars värde växer i takt med att fler digital lösningar blir tillgängliga. Fördelen är möjligheten att göra anpassade och lätt skalbara automatiseringslösningar genom att kombinera produkt-, tjänste- och digitala-moduler”, säger David Sjödin, docent och biträdande professor Entreprenörskap och Innovation vid LTU.

Lunds Universitet

Vinit Parida och David Sjödin leder en forskargrupp av tolv forskare som i ett flertal projekt fokuserar på digital affärsmodellsinnovation och cirkulär ekonomi i industriella ekosystem inom gruv-, skogs- process- och tillverkningsindustrin. Arbetet finansieras av Vinnova, PiiA, Formas, Intereg Nord och EU. Tillsammans har de publicerat mer än 200 akademiska artiklar och mer än 30 industrirapporter i ledande tidskrifter. Deras forskning har erkänts genom ett flertal utmärkelser i Sverige och internationellt.

Stimulera datatransparens inom ekosystemet

”När industrin skiftar till automatisering finns det ett ökande behov av öppet dataflöde mellan flera leverantörer och kunder för att utnyttja AI- och analysfunktioner och möjliggöra möjligheter för att optimera verksamheten. Mer öppen delning av operativa data inom en gruva kan möjliggöra maskininlärning och konkreta fördelar som att planera rätt maskin för rätt jobb, adressera flaskhalsar och underlätta kontinuerlig förbättring av automationslösningarna”, säger Vinit Parida.

”Optimering av driften av en enskild autonom maskin representerar bara en del av pusslet, för verklig gruvautomation måste integrationen ske på systemnivå mellan flera ekosystemaktörer. Ledande gruvaktörer måste sluta ’hålla data som gisslan’ och inse att summan är större än de enskilda delarna”, säger David Sjödin. 

Anpassa affärsmodeller inom framväxande ekosystem

”Branschens ekosystem förändras i takt med att leverantörer av digital teknik, platformar och konnektivitet tar större roller. Samtidigt utmanar automatisering befintlig branschlogik när leverantörer tar ett ökat ansvar för att hantera automationslösningar. Betalning kommer i allt högre grad att knytas till uppnådda resultat snarare än produkter och tjänster som säljs. Dessa nya affärsmodeller kommer att öka komplexiteten i upphandlingen men möjliggör också nya och bättre former av gemensamma incitament. Framgångsrika företag kommer att inse att deras affärsmodell i allt högre grad beror på deras partners och kunders framgång. Frågan är inte längre vad som tjänar mig – det är vad som tjänar oss”, säger Vinit Parida.

Forskargruppen som Vinit Parida och David Sjödin leder har samarbetat med över 30 industripartner under de senaste fyra åren för att stödja digital affärsmodellsinnovation i svenska industriella ekosystem.

”Vi ser gruvindustrin som ledande inom automatisering och ekosystemsamarbete, men de flesta branscher kommer att följa strävan. Vi ser bland annat Kongsberg Maritime med kommersialiseringen av världens första helt autonoma sjöfartsverksamhet i Oslofjorden 2020 och stöder liknande svenska initiativ som pågår inom transport, byggande, skogsbruk och tillverkningsindustri. Lärdomen är tydlig. För att verkligen tjäna på automatisering krävs mer än att utveckla och implementera ny teknik. Framgångsrik automation kräver ett helhetsgrepp i samverkan mellan teknik, processer, människor och affärsmodeller både inom företaget och externt i ekosystemet”, avslutar David Sjödin.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST