Fotograf: Unsplash

Riskkapitalbolag och vd lägger gemensamt bud på Opus

Budet ligger på 7,75 kronor per aktie från Ograi.

Opus har mottagit ett kontantbud om 7:75 kronor per aktie från Ograi, ett nybildat bolag som indirekt ägs av SCP III EPC UK som förvaltas och rådges av Searchlight Capital Partners. Lothar Geilen, vd och aktieägare i Opus, deltar i erbjudandet tillsammans med Searchlight.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom Lothar Geilens aktieägande samt oåterkalleliga åtaganden från Opus medgrundare Magnus Greko och Jörgen Hentschel har Ograi säkerställt ett ägande om cirka 21,2 procent av aktierna i Opus i erbjudandet. Utöver det har en aktieägare, Henrik Wagner Jørgensen, representerande cirka 3,8 procent av aktierna i Opus uttryckt sitt stöd för erbjudandet. Således har Ograi sammantaget erhållit ett stöd för dess erbjudande av aktieägare representerande cirka 25,0 procent av aktierna i Opus.

Ograis bud om 7:75 kronor kontant per aktie i Opus motsvarar ett totalt värde av erbjudandet om cirka 2.250 miljoner kronor.

Erbjudandet representerar en premie om cirka 30 procent i förhållande till stängningskursen den 29 november 2019 och cirka 41 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de tre senaste månaderna före offentliggörandet av budet.

Erbjudandet är bland annat villkorat av en acceptansgrad på minst 70 procent av det totala antalet utestående aktier i Opus.

En erbjudandehandling beräknas offentliggöras omkring den 4 december 2019. Acceptperioden för budet beräknas starta omkring den 5 december 2019 och avslutas omkring den 9 januari 2019.

"Med tanke på den omställning som sker i fordonsindustrin ser jag tydligt behovet av en långsiktig partner som tillhandahåller de ekonomiska resurserna som krävs för att göra de nödvändiga investeringarna. I synnerhet kommer det ökade genomslaget av batteridrivna elfordon, som inte kräver utsläppstestning, på vår primärmarknad i USA, samt den nuvarande amerikanska administrationens fokus på avreglering, leda till att Opus fortsatt investerar i nya verksamhetsområden", kommenterar Magnus Greko.

Opus största ägare, RWC, anser att Ograi bud på 7:75 kronor per aktie undervärderar Opus och RWC avser i nuläget att inte acceptera erbjudandet. Det skriver Bloomberg News.

RWC hade 19,9 procent av kapital och röster i Opus den 30 september, enligt ägardatabasen Holdings.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST