Fotograf: Pressbild

Svenska företag köps upp av kinesiska investerare

Den svenska hotellkedjan Radisson samt SF Bio, som numera heter Filmstaden, är exempel på företag som nu har kinesiska ägare. I Spotify och Volvo sitter kinesiska ägare på minoritetsposter.

I en kartläggning genomförd av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har det visat sig att i 51 fall har kinesiska företag eller privatpersoner köpt upp svenska företag. Merparten av uppköpen har skett under de senaste åren. Detta rapporterar Ekot

Verksamheter som köpts upp har främst verkat inom industriteknik och biotech, dessa ligger i linje med den kinesiska statens utvecklingsstrategi.

Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, menar att det varit många mindre företag med intressanta teknologier. Det har gått obemärkt förbi att de hamnat i kinesisk ägo.

”Skälet till att vi tittat på just kinesiska investeringar är att det har ökat så pass mycket och därför hamnat i blickfånget, och det gäller inte bara i Sverige utan i Europa och i resten av världen. Det finns inget kontroversiellt med att granska investeringar. Jag tycker snarare att det är kontroversiellt att vi inte har gjort det hittills”, säger Jerker Hellström.

Läs även: Nu satsar Volvo-ägaren på självkörande elflygtaxi


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST