ANNONS

Fondita – de aktiva småbolagsexperterna

När analytiker och investerare i större utsträckning väljer att fokusera på de stora spelarna – då väljer Fondita att gå sin egen väg. Genom aktiv fondförvaltning har de byggt upp en expertis inom småbolag, och en stabil avkastning. 

Fondita har sedan företaget grundades 1997 vuxit till en stark och stabil fondförvaltare med åtta fonder. Bakom framgångarna ligger en stark entreprenörsanda, ett starkt engagemang bland medarbetarna samt ett långsiktigt strategiskt arbete inom aktiv förvaltning. Fyra av Fonditas fonder investerar enbart i småbolag – något som lönar sig i längden.

”Vi har studerat statistik från USA som sträcker sig tillbaka till 1926 och har sett att över en längre tid är det de små bolagen som ger bäst avkastning, vilket även stämmer för Norden och Europa”, säger Kenneth Blomqvist, fondförvaltare på Fondita.

Söker tillväxt och kvalitetsstämplar

Grundfilosofin för Fonditas investeringar har varit densamma sedan 1997, och gäller för alla åtta fonder.

Intresserad av att investera i Fonditas småbolagsfonder? Gör del enkelt via Avanza eller Nordnet.

”Det vi letar efter är aktörer som har en stark marknadsposition, gärna i en bransch med strukturell tillväxt, med bra lönsamhet och en stark ledning och ägare”, säger Markus Larsson, vd och förvaltare på Fondita.

”För att säkerställa kvaliteten på bolaget letar vi efter olika former av kvalitetsstämplar. Vi ser gärna en aktiv huvudägare som investerar egna pengar i bolaget, precis som vi gör själva som ägare av Fonditas fonder. Det gör att vi sitter i samma båt som kunderna, går det bra för våra kunder går det även bra för oss. Den typen av ägare menar vi tar hand om bolaget bättre än en institutionell ägare. Därtill ser vi gärna att bolagets tjänst eller produkt inte är beroende av enbart ett råvarupris, såsom priset på olja. Detta har lett till att vi undviker vissa industrier helt och hållet”, säger Kenneth Blomqvist.

Besöker bolagen på plats

För att säkerställa att deras investeringar görs i bra bolag med goda framtidsutsikter arbetar Fondita aktivt med sin efterforskning. Det innefattar alltifrån att hålla kolla på branschtrender till att besöka bolagen på plats.

”I småbolagssegmentet är det viktigt att man har en bra förståelse för företaget. Vi försöker att träffa företagen vi investerar i regelbundet och då även möta exempelvis divisionschefer och konkurrenter för att bilda oss en tydlig bild av hur företaget klarar sig”, säger Kenneth Blomqvist.

”Vår placeringsprocess leder automatisk till fokus på kvalitetsbolag. För småbolag med kvalitet och som går bra finns även möjligheten att bli uppköpta av större spelare, något som ger en bra utdelning till fondandelsägarna. I fonden Nordic Micro Cap har det skett ett uppköp per år sedan fondens start 2006 med ett prispremium på cirka 42 procent, vilket vi ser som en kvalitetsstämpel”, säger Markus Larsson.

Vill du veta mera om Fondita? Prenumerera på deras nyhetsbrev här

Fondita går sin egen väg

Det långsiktiga arbetet med småbolagsfonder som Fondita bedriver skiljer sig dock en del från hur marknaden i stort beter sig. Kenneth Blomqvist och Markus Larsson ser en trend i att allt färre analytiker och investerare följer de mindre bolagen vilket ger möjligheter till fynd bland småbolagen även i framtiden.

”Intresset för bolag som inte gör vinst har ökat och därför är många placerare idag mer riskbenägna än tidigare i jakten på snabba avkastningar. Vi håller oss hellre till de mer etablerade småbolagen där vi ser möjligheter till en långsiktig värdeskapning”, säger Markus Larsson.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST