ANNONS

Nordiska aktörer och småbolagsfonder bäst under 2019

Året går mot sitt slut och sammanfattningsvis kan man konstatera att börsåret 2019 har varit en stabil resa uppåt på världens marknader med fantastiska nivåer på ”all-time high”. I kombination med en stark dollar återfinns många fonder med en årlig avkastning som överstiger såväl 40 som 50 procent i svensk krona. Trots en underliggande oro hos investerare och ett känsligt geopolitiskt klimat har börsen levererat en trevlig resa under året.

Fondmarknaden.se, Sveriges största fondhandelsplats, utser varje år de bästa fonderna i 10 kategorier samt Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling till utmärkelsen Årets Fonder. Arbetet är i full gång och den första gallringen för att ta fram toppkandidaterna till utmärkelsen Årets Fonder 2019 är genomförd. Trenden visar att det i år är de nordiska aktörerna som dominerar inom flertalet kategorier. Samtidigt har de traditionellt starka amerikanska fondbolagen haft svårt att nå toppen i år. Enligt Mikael Tjäder, vd för Fondab som äger och driver Fondmarknaden.se, kan vi återigen konstatera att de fonder som förvaltas av de svenska och nordiska storbankerna fortsätter att leverera toppresultat. 

”Småbolagsfonder har lyckats väl under året och indikerar ett övertag inom flera kategorier. Fastighetsfonder har gått starkt och inom tillväxtmarknader dominerar Östeuropa och Ryssland. År 2019 har dessutom varit året för återkomsten av Hedgefonder som levererar många intressanta kandidater”, säger Mikael Tjäder.  

Den kategori som uppnår de absolut bästa avkastningssiffrorna är återigen Nordamerika, vilket till stor del beror på en stark dollar.

Fondab & Fondmarknaden.se

Fondmarknaden.se är Sveriges största handelsplats för fonder. Vår passion är att göra fondsparande tillgängligt för alla och lönsamt för fler. Därför erbjuder Fondmarknaden.se flest och bäst fonder och aktiv förvaltning för privatkunder.

Fondab AB är bolaget som driver handelsplattformen Fondmarknaden.se och erbjuder värdepappersbolag, fondbolag och förmedlare en komplett IT-infrastruktur för automatiserad fondhandel, betalningsflöden och depåhantering. Vår fondplattform ger dig tillgång till ett flexibelt fondutbud, kundanpassat webbgränssnitt, effektivt kundhanterings-system och verktyg för administration och rapportering. MFEX Mutual Funds Exchange är vårt moderbolag som ägs av Nordic Capital.

Nystartade fonder lyser med sin frånvaro

Den svenska fondbranschen genomgår stora förändringar med en omfattande konsolidering som en följd av nya regulatoriska krav och PPM-systemets nya fondtorg. Att antalet fonder och fondbolag har minskat under 2019 är tydligt och nystartade fonder lyser med sin frånvaro.

”De fåtal nystartade fonder som lyckats ta sig in på marknaden, har genomgående gjort så med en unik strategi eller ett mycket starkt förvaltarteam”, säger Mikael Tjäder. 

Hållbart sparande fortsätter att attrahera

Medvetenheten och intresset för hållbara investeringar fortsätter att öka hos fondsparare och idag finns flera hjälpmedel för att se hur hållbar en fond är. 

”Den, sedan januari i år, nya märkningen på vår plattform för låg koldioxidrisk samt hållbarhetsbetyg från Morningstar har visat sig vara ett bra komplement för våra kunder när de väljer fonder. Intresset för hållbara investeringar ökar från våra kunder och det är självklart för oss att detta finns med i helhetsbedömningen när vi utser vinnarfonderna”, säger Mikael Tjäder. 

2019 års bästa fonder utses

Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de cirka 1 800 fonder som för närvarande handlas på marknadsplatsen Fondmarknaden.se. Det som bedöms är den riskjusterade avkastningen, men även kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen. En utvärdering av hur fondbolaget arbetar med hållbarhetsfrågor i sin fondförvaltning görs, där varje fond får ett hållbarhetsbetyg baserat på miljö-, social- och etikparametrar.

Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut och Mikael Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer. Den sista månaden i fjol visade att mycket kan hända under årets sista veckor. Vinnarna kommer att tillkännages 21 januari 2020 på Stora förmedlarmässan.

Mikael Tjäder
VD
08-545 186 18
mikael.tjader@fondab.com


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST