Fotograf: Unsplash

Quickbit visar rekordstarka siffror – ”bättre på alla plan”

Quickbit ökar omsättning och vänder till vinst i första kvartalet.

Fintechbolaget Quickbit, som hjälper e-handlare att ta betalt via kryptovalutor såsom Bitcoin, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2019/2020 på 32,6 miljoner kronor (-1,3). I det närmast föregående kvartalet var rörelseresultatet 28,4 miljoner kronor.

Nettoomsättningen växte till 983 miljoner kronor (74). Närmaste kvartalet innan var omsättningen 814 miljoner kronor.

Nettoomsättningen avser kunders köp av kryptovaluta genom Quickbits automatiserade system där kryptovaluta säljs från eget varulager.

Nettoresultatet steg till 29,2 miljoner kronor (-1,4).

”Första kvartalet 2019/2020 var det hittills bästa i bolagets historia med kraftiga ökningar i omsättning, resultat och kassaflöde. Jämfört med föregående kvartal ökade omsättningen med cirka 21 procent. Även resultatet efter skatt uppvisade en stark trend”, skriver vd Serod Nasrat i delårsrapporten.

Kassaflödet, som har varit en fokusfråga kring bolaget, uppgick till 23,3 miljoner kronor (4,1). Jämfört med närmast föregående kvartal förbättrades kassaflödet med 20,1 miljoner kronor, vilket är i linje med den kassaflödesförbättring på 20 miljoner kronor bolaget preliminärt meddelade redan i början av oktober när budskapet var att Quickbit skulle uppfylla tidigare kommunicerade förväntningar om förbättrat kassaflöde och ökad vinst.

”Att kassaflödet ökar med drygt 20 miljoner kronor under vårt första kvartal jämfört med kvartalet innan blev den starka ökning som jag förväntat mig. Vårt kassaflöde påverkas av den säkerhet vi behöver lämna till våra inlösenpartners, vilket vi kommunicerat tidigare och även i denna rapport. Det är viktigt att komma ihåg att Quickbit är ett bolag som prioriterar tillväxt och det innebär att vårt kassaflöde kan komma att variera från kvartal till kvartal. Allt eftersom vi växer så kommer dock kassaflödet tveklöst att förbättras ytterligare över tid”, uppger Serod Nasrat i delårsrapporten.

Läs även: Efter turbulensen – Quickbit lämnar omfattande dokument


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST