Fotograf: Tomas Oneborg / SvD / TT

Oscar Properties har ”fått positiva indikationer” om nya stamaktier

Bostadsutvecklaren Oscar Properties, som är i flera processer för att stärka sin balansräkning, har ”fått positiva indikationer” vad gäller erbjudandet att byta preferensaktier till nya stamaktier.

Bolaget skriver att det ”fått in flera” avsiktsförklaringar om acceptans av erbjudandet, ”bland annat från de två största institutionella innehavarna av preferensaktier i bolaget, Erik Penser Fonder och Fjärde AP-fonden, vars innehav sammanlagt motsvarar cirka 13,6 procent av utestående preferensaktier”.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan dock besluta att genomföra utbytet även vid en lägre anslutningsgrad. Den företrädesemissionen om 249 miljoner kronor som bolaget vill genomföra är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs.

Läs även: Oscar Properties måste betala inom två veckor – ”Annars hävs avtalet”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.