ANNONS

Diesel blir grönt: Gröna bussar sparar pengar

Att värma en buss har hittills kostat mer än att värma en normal villa. Med smart teknik kan man numera kapa 80 procent av uppvärmningskostnaderna.

Det svenska företaget SensiNet leder med sitt system TermoSense teknikmarknaden för automatiserad strömtillförsel till bussar.

"Genom att ta ner årskostnaden för el från 30 000 till under 5 000 kronor per år kan till och med små bussbolag spara pengar med den här tekniken", säger Janis Platbardis, grundare av Sensinet.

"Men de flesta av våra kunder är stora bussbolag."

TermoSense

TermoSense-systemet, utvecklat av SensiNet, är smarta sensorer för bussar och har i dag sju patent som gör produkterna världsledande på sitt område. Andra områden där TermoSense-systemet är världsledande är sensorer för life science, avfallshantering och livsmedel.

Läs mer på www.termosense.se

Beroende av depåerna

Nästan alla bussdepåer har ramper med ström för att värma bussar på natten och garantera korrekt temperatur när morgonen kommer. Traditionella bussar måste hålla 8ºC när de tas i trafik, och de energisnåla Euro6-bussarna och elbussar måste hålla normal driftstemperatur på ca 18ºC vid start, då driftsystemet används för att köra, inte för uppvärmning.

TermoSense vet när på dygnet bussen behöver ha driftstemperatur, och startar uppvärmningen vid exakt rätt tidpunkt för att bussen ska ha korrekt temperatur, oavsett om det är en traditionell buss eller en Euro6-buss.

Bussens batterier måste också laddas vid depån, där Termosense övervakar och larmar om något går fel.

Ett annat problem som systemet adresserar är problemen med fjärrvärmevärmda bussdepåer. Typiskt för sådana depåer är extremt ojämn värmefördelning, där vissa bussar fåt tillräckligt med värme, medan andra i princip förblir ouppvärmda. Systemet fördelar värmen optimalt, så att alla bussar håller exakt rätt starttemperatur. En positiv följd av detta är att man slipper tomgångskörning som ju förutom att det kostar pengar är ett stort miljöproblem.

SensiNet utvecklar och levererar Termosense-tekniken för temperaturövervakning och kontroll. Systemet har en sensor i bussen som trådlöst kommunicerar med en kontrollenhet i bussdepåns ramp.

"Internationella bussbolag blir gärna 80 procent grönare, och installationen på en buss är enkel genom att det är trådlöst", utvecklar Janis.

Används på över 1000 bussar

TermoSense-systemet är i bruk på över 1 000 bussar idag. I systemets molntjänst finns omfattande stöd för bussbolagets "operations", samt stöd för chaufförernas utsättning och verkstadens reparationer.

Teknikbolaget SensiNet lanserar nu även flera angränsande produkter - exempelvis olje- och nivåsensorer för avfallsbolag och verkstäder som mäter olika vätskor och volymer i tankar. För det krävs slagtålig tät industriell kapsling, inbyggd antenn, magnetiskt rostfritt specialstål - verkliga "ruggedised" tuffa precisionsinstrument för nivåmätning i slam- och oljeavskiljare.

SensiNet visar vad svensk teknik kan leverera för industriellt bruk, det senaste inom trådlös IoT med AI som kan integreras i större system.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST