Fotograf: Unsplash

Därför rusar reklambolaget

Adcity Media rusar 36 procent på tisdagsmorgonen.

Ocean Outdoor Limited, som driver annonsytor i Storbritannien och Europa, lägger bud på svenska Adcity Media som är noterat på Nasdaq First North. Det rekommenderade kontanterbjudandet är värt 165 kronor per aktie vilket innebär en premie med nära 39 procent mot gårdagens stängningskurs.

Räknat på den volymviktade genomsnittskursen de senaste 30 handelsdagarna är premien cirka 45 procent.

Aktieägare som representerar cirka 51,2 procent av kapitalet och rösterna i Adcity Media har förbundit sig att acceptera erbjudandet. Budet är villkorat en acceptansnivå på minst 70 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST