ANNONS

Efter fynden: nyemission och kommersiell produktion

Siljansringen har, likt många meteoritkratrar, varit en intressant plats att leta efter gas och olja på. Bolaget Igrene har inte bara letat – utan också hittat kraftiga flöden av naturgas. Nu vill man påbörja kommersiell produktion och samtidigt göra en insats för miljön. 

För 377 miljoner år sedan skedde ett meteoritnedslag i det som idag är Dalarna. Nedslaget är Europas största. Kratern kallas Siljansringen och har länge varit intressant för den som vill hitta gas eller olja. Prospekteringsbolaget AB Igrene är inget undantag.

”Under 1980- och 1990-talet borrade ett annat bolag i den inre delen av nedslaget, men det visade sig att berget var söndersprucket och att det inte fanns något lock som kunde hålla kvar gasen. Vi håller oss istället utanför kraterkanten. Vi har ringat in ett område strax väster om Mora – Morafältet som vi kallar det – med hjälp av bland annat provborrningar, seismiska undersökningar och satellitmätningar. Vid Morafältet står vi direkt på det lock som håller djupgasen på plats”, säger Mats Budh, vd på AB Igrene. 

Läs mer om AB Igrene

Bolaget har hittat ren metangas

Igrene har med sina provborrningar i Morafältet upptäckt att det där finns metangas av mycket god kvalitet. Nu vill man påbörja kommersiell produktion. 

”Vi vill ta vara på metangasen, som annars ohindrat sipprar ut ur meteoritnedslaget, och förse regionens industrier med flytande naturgas, även kallad LNG. Samtidigt gör vi en insats för miljön. Vi tar hand om gas som annars läcker ut i atmosfären. Dessutom kan vi undvika hundratusentals mil av sjö- och landsvägstransporter, eftersom regionens industrier idag hämtar naturgas från depåer i Lysekil och Nynäshamn”, säger Mats Budh och fortsätter: 

”Idag finns det dessutom teknik som kan omvandla metangas till vätgas, som inte påverkar växthuseffekten.”

Mats Budh menar också att transportverksamheten på Sveriges vägar skulle må bättre av att övergå till naturgas i avvaktan på att biogas finns i tillräcklig mängd. 

”Sedan är det många industrier som fortfarande använder kol. Överlag vill vi se att man från politiskt håll börjar fasa ut kol, diesel och bensin i just den ordningen. Naturgas är ett bättre alternativ än dessa tre tills vi hittar andra energilösningar.” 

Nästa steg: nyemission

I juni ansökte AB Igrene om produktionstillstånd i Morafältet hos myndigheten Bergsstaten. 

”Under tiden fortsätter vi att borra. Vi behöver fyra till fem produktionsbrunnar till den produktionsanläggning vi har tänkt oss. Därför förbereder vi också en nyemission, så att vi kan bygga en energibank som ska försörja den framtida anläggningen”, avslutar Mats Budh. 

Nyemissionserbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp:                                   22,3 Mkr varav 15,6 Mkr är garanterat

Antal aktier i emissionen:                     13 115 469  

Pris per aktie:                                         1,70 kronor

Avstämningsdag för företräde:            8 november 2019

Teckningstid:                                          12–26 november 2019

Handel i aktien:                                      Spotlight Stock Market


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.