Fotograf: Pixabay

Nu ökar efterfrågan på nyproduktion

Det är fortsatt fördel för köparna på marknaden för nyproduktion, men den tydliga trenden är att säljarna vinner mark och att efterfrågan på nyproduktion ökar. Det visar Fastighetsbyråns Mäklarpanel, enligt ett pressmeddelande.

"Det är fortfarande köparnas marknad men vår känsla är att spekulanter är mycket positivare till nyproduktion nu än för ett år sedan. Vi förmedlar fler nyproducerade bostäder än förra året och bostadsutvecklarna vågar fokusera på projekt i framtiden igen", säger Henrik Lenander, affärsområdesansvarig nyproduktion på Fastighetsbyrån, i en kommentar.

När mäklarna i oktober får ange för vilka nyproduktionsmarknaden just nu är mest fördelaktig - köparna (0) eller säljarna (10) - blir snittet 3,74, upp från 3,45 i augusti. Det är alltså ett fortsatt tydligt övertag för köparna, men trenden är att det minskar och att efterfrågan på nyproduktion ökar.

Störst fördel för köparna regionalt är det i Stor-Stockholm, men fördelen minskar tydligt. Stor-Malmö är den enda region där säljarna har en fördel på nyproduktionsmarknaden, med en marginellt minskad fördel för säljarna i oktober.

"I Malmö och andra delar av södra Sverige är efterfrågan på nyproduktion fortsatt stark och i de andra storstäderna ser vi en återhämtning", säger Henrik Lenander.

Han tillägger att det generellt fungerar bäst att sälja nyproduktion i attraktiva lägen i befintliga områden med färdigutvecklad närservice och kommunikationer.

"Det är trögare i utvecklingsområden där mycket byggnation konkurrerar med varandra. Långa ledtider där kunderna skall binda sig till affär flera år innan tillträde är också utmanande för säljarna", säger han

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns cirka 1.100 mäklare runt om i landet. Denna enkät genomfördes den 22-29 oktober och totalt svarade 179 personer på frågor om nyproduktion.

Läs även: Krisande Oscar Properties tokrusar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.