Bild: The Forest, framtagen av svenska Alessandro Ripellino

Nya trähus ska lagra koldioxid – högsta träbyggnaderna i dag

I över ett sekel var det förbjudet att bygga trähus högre än två våningar på grund av brandrisken. Nu kommer höghusen i trä som ska rädda klimatet.

ETT VACKERT OCH fantasieggande möte mellan tät nordisk skog och arabisk mönsterverkan.”

Det säger tävlingsjuryn om det vinnande förslaget till Sveriges paviljong vid världsutställningen i Dubai som startar om knappt två år.

Den heter The Forest och är framtagen av svenska Alessandro Ripellino Arkitekter i lag med Paris- och New York-baserade Studio Adrien Gardère samt italienska Luigi Pardo Architetti.

Den svenske arkitekten Staffan Schartner, som skapar det som ligger på gränsen till det omöjliga, är i allra högsta grad inblandad i The Forest.

I sitt kontor på Fiskargatan 9, strax bakom Mosebacke torg med vidunderlig utsikt över Stockholm, sitter han och planerar bygget av den unika byggnaden som tar den heta trenden med trähus ett steg längre.

”Hur man gör en stomme av trä vet man, men stommen är bara en liten del av den negativa miljöpåverkan ett nytt hus har. Grunden, som i dag nästan uteslutande byggs i betong, står ibland för en lika stor del. I Dubai använder vi trä hela vägen”, säger Staffan Schartner.


Staffan Schartner.

The Forest är 55 gånger 29 meter stor och det beräknas gå åt cirka 2 600 kubikmeter trä till stomme och grund.

”Det innebär att vi lagrar 2 000 ton koldioxid. Om vi i stället hade byggt med armerad betong skulle jag gissa att vi hamnat på en belastning på 1 200 ton. Det innebär att vi sparar 3 200 ton genom att bara byta ut grunden. Dessutom kan träet skruvas isär och byggas upp på nytt.”

Läs även: Supertalangen som bygger hus av koldioxidnegativ industrihampa

Parallellt med världsutställningen jobbar han även med ett projekt i Trelleborg där ambitionen också är att bygga husgrunden i trä.

Staffan Schartner nämner också mediebolaget ETC som planerar att bygga sitt nya hus med en granitgrund. Det handlar om att ta tillbaka gamla byggnadssätt och tekniker, men samtidigt hitta nya sätt att mota fukten i grind, menar han.

”Vi måste byta ut det ohållbara, spekulativa byggandet. Det finns klimatneutrala sätt att bygga, i lera, halm och natursten för att nämna några. Men trä har en särställning för det fungerar som en koldioxidsänka. I dag används bara 12 procent av de träd som fälls i Sverige för byggande, det innebär att potentialen är stor.”

Den norske miljörådgivaren och civilarkitekten Bård S Solem med trettio års branscherfarenhet i ryggen har sedan 2012 engagerat sig starkt i miljöfrågan.

Han, liksom många andra i branschen, pekar på ett skifte i synen på hur utsläppen från byggnader ska minska.

”Fokus har länge legat på energieffektivitet i byggnaderna, men de senaste åren har det flyttats till produktionen. Om vi minskar utsläppen i produktionen så får vi vinsten direkt. Det är bra eftersom vi inte har tid att vänta”, säger Bård S Solem som menar att det borde komma krav på att rapportera koldioxidutsläpp per kvadratmeter på samma sätt som det i dag finns krav på energieffektivitet per kvadratmeter.

”Jag har studerat många pilotprojekt som visar att vinsten av hållbara produktionsmaterial är större än det minskade energiutsläppet de första 35 åren. Men vi måste göra båda, då får vi en stor och lång effekt.”

I Norge stod världens hittills största trähus klart den 1 mars i år. Mjöstornet, som är arton våningar eller 85 meter högt, inrymmer bostäder, hotell, kontor och restaurang med utsikt över Norges största insjö Mjösa.

Ett annat av världens största trähusprojekt, Cederhusen, började byggas i Hagastaden i centrala Stockholm i år.

Projektet, som innehåller fyra byggnader i två kvarter med totalt 234 lägenheter, kommer att uppföras med en stomme av massivträ med undantag för de två nedersta planen som uppförs i betong.

På Folkhem, som står bakom Cederhusen, finns projektledare Anna Ervast Öberg.

”Det har ju byggts höga hus i trä ett tag där drivet kommit från enstaka engagerade byggherrar. Men nu har klimatfrågan satt ordentlig fart på efterfrågan och fått industrin att vakna. I dag är 11,5 procent av allt som byggs i Sverige byggt av trä, men det ökar jättemycket, snabbare än vad politikerna tänkt sig”, säger hon.


Anna Ervast Öberg

Även Rickard Nygren, arkitekt på White Arkitekter, menar att trähusbyggandet stärkt sin popularitet rejält på sistone.

”Diskussioner om till exempel brandkrav höll tillbaka byggandet tidigare. Nu har man omformulerat kraven och sprinkling har kommit in på ett sätt som man inte hade förut. Om inte proppen gått ur för trähusbyggandet så läcker det i alla fall ganska mycket. Bostadssidan har lossnat mest, medan kontorslokaler ligger efter. Fortfarande är andelen av det som byggs i trä liten.”

En orsak till trögheten handlar också om att det saknats kunskap och trygghet i branschen, menar Anna Ervast Öberg.

”Vi ska ta igen tvåhundra års utveckling med stål och betong, därför finns det ingen standard. De som levererar stommen i trähusen står inte för ansvaret för de tekniska lösningarna utan det gör byggherren. Därför krävs att byggherrarna är mer framåtlutade och involverade.”

Läs även: Han skapar det som ligger på gränsen till det omöjliga

Förutom rena klimateffekter ger ett ökat trähusbyggande även hälsoeffekter, såväl på byggarbetsplatsen, med lättare lyft och tystare miljö, som i husen.

”Vi pratar jättemycket om bättre boendemiljö när väggarna innehåller naturliga material. Trä reglerar fukt, då kan man ta bort tätningsmaterial, exempelvis plastfolie i väggarna, så att de kan andas”, säger Tomas Nord.

Han är universitetslektor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet och berättar om ett test som genomförts på ett sjukhus i Norge med patienter på ortopedavdelningen.

”De skulle ligga inne en viss tid, och delades upp i standardrum och i rum med träpanel. Patienterna fick bedöma sin stress och smärta och det var lite mindre variation hos patienterna i trärummen som alla blev utskrivna två dagar tidigare än de andra. Totalt ingick tvåhundra patienter i studien. Nu hoppas vi kunna testa det i Sverige.”

Det ska vara världens högsta träbyggnader idag: 

Byggnad Höjd Plats Byggår
Gliwice Radio Tower 118 m Gliwice, Polen 1935
Sanctuary of Truth 105 m Pattaya, Thailand 1981
Mjöstornet 85 m Brumunddal, Norge 2019


... OCH I MORGON

Byggnad Våningar/höjd Stad Klart
Oakwood Tower  80 London ?
River Beech Tower 80 Chicago ?
W350 Project  70  Tokyo 2041
Timber Towers  60 Philadelphia ?
Sidewalks Lab 50 Toronto ?
The Spar 48 Portland ?
Trätoppen 40 Stockholm ?
Sara Kulturhus 20 Skellefteå 2021
The Dutch Mountains II 150 m Eindhoven 2022/23
The Dutch Mountains I 110 m Eindhoven 2022/23


Sara Kulturhus är ett projekt för ett kommunalt kulturhus och hotell i Skellefteå. Det skulle därmed, med 20 våningar och 80 meters höjd, kunna bli ett av Europas högsta.

Läs även: Japanska butiksjättar prövar vingarna i Sverige – ”viktigaste testmarknaden”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST