Fotograf: Lars Pehrson / SvD / TT

Arbetslösheten överdrevs – nu har SCB räknat om siffrorna

Arbetslösheten i september revideras ner 1,1 procentenheter.

Sveriges arbetslöshet uppgick till 6,0 procent i oktober. Säsongsrensat och utjämningsberäknat uppgick arbetslösheten till 6,8 procent.

I samband med statistiksläppet meddelar SCB att revideringar har skett i beräkningen av siffrorna för perioden juli 2018 - september 2019.

I september var arbetslösheten 6,0 procent, vilket är klart lägre än de 7,1 procent som tidigare presenterats. Den säsongsrensade och utjämningsberäknade arbetslösheten var 6,8 procent.

I samband med AKU oktober publicerar SCB reviderad statistik avseende Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för perioden juli 2018–september 2019 där enbart halva urvalet används då brister i kvaliteten tidigare har identifierats.

Statistiken för AKU oktober samt revideringarna baseras på den insamling som har gjorts av SCB:s datainsamlingsavdelning för att ge en så tillförlitlig beskrivning av arbetsmarknaden som möjligt. Att statistiken nu baseras på halva urvalet innebär däremot också att den blir mer osäker, särskilt på mer finfördelad nivå, skriver SCB i en kommentar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.