Fotograf: Press

Därför rasar e-handlaren

E-handelsaktören Boozt ökar omsättningen och förlusten i det tredje kvartalet. Bolaget sänker sin omsättningsprognos.

Aktien rasade 15 procent i börsöppningen. Vid 9.30-tiden handlades den ned 10,40 procent.

Omsättningen steg 22,3 procent till 764,1 miljoner kronor (625). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 811. Organiskt ökade bolaget 22,3 procent.

Bruttovinsten blev 273 miljoner kronor (228,9), med en bruttovinstmarginal på 35,7 procent (36,6).

Rörelseresultatet blev -40,8 miljoner kronor (-28,8).

Justerat rörelseresultat utföll på -27,6 miljoner kronor (-22,7), väntat var -20.

Resultatet efter skatt blev -35,6 miljoner kronor (-22,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,62 kronor (-0,40).

”Avmattningen i klädbranschen, särskilt i Sverige och Danmark, ökade över sommaren vilket
avspeglas i Boozt.com:s tillväxt på 19 procent under kvartalet. Däremot visade Booztlet.com en fortsatt stark trend med 90% tillväxt under kvartalet. Vi är glada över vår förmåga till en stark leverans avseende våra viktigaste nyckeltal: kundnöjdheten är fortsatt mycket hög, genomsnittligt ordervärde ligger på samma nivå som föregående år och inflödet av nya kunder ökar fortfarande jämfört med föregående år", skriver vd Hermann Haraldsson i rapporten.

Balansräkningen är också stark med en sund lagernivå, fortsätter Boozt-chefen.

Boozt justerar också sin prognos mot bakgrund av en avmattad klädmarknad i Sverige och Danmark. Bolaget spår nu en omsättningstillväxt om 23-26 procent för helåret, ned från tidigare högre än 27 procent. Den justerade rörelsemarginalen bedöms bli högre än 2,5 procent. Tidigare prognos var en förbättrad marginal mot fjolåret, då den var 2,3 procent.

Boozt, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 764,1 811 -5,8% 625 22,3%
Bruttovinst 273     228,9 19,3%
Bruttovinstmarginal 35,7%     36,6%  
Rörelseresultat -40,8     -28,8  
Rörelseresultat, justerat -27,6 -20   -22,7  
Nettoresultat -35,6     -22,7  
Resultat per aktie, kronor -0,62     -0,40  

Konsensusdata från Factset


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST