Fotograf: Pexels / pressbild

”Det är inte coolt att jobba över – det är coolt att ha balans”

Om vi som chefer mejlar våra medarbetare på kvällar och helger, då är det som att skicka en signal om att vi förväntar oss att de läser och även svarar, skriver Sofi Franzén.

I dagens uppkopplade samhälle är det många av oss som har svårt att hitta en balans mellan arbete och fritid.

Vi kan läsa mejl överallt och närsomhelst. Vi får fler och fler digitala verktyg som konkurrerar om vår uppmärksamhet, och känslan av att inte hinna med bara ökar.

I den här världen är det viktigt att vi som är chefer skapar rätt förutsättningar för våra medarbetare, så att de kan avgränsa sitt arbete och vara effektiva under sin arbetstid. 

Men hur gör man? Räcker det att sätta en förbudslapp på dörren som jag fick göra för min kollega Lisa som jobbade lite för mycket en period?

Jag tror att det som chef är det viktigt att:

  • Inte berömma övertid
  • Vara uppmärksam på om någon arbetar övertid, och avgöra vilka åtgärder som behövs om detta sker över en längre tid
  • Inte mejla medarbetare på kvällar och helger
  • Sätta upp tydliga mål och direktiv för varje individ 

Ibland hör jag någon skryta om att ”Jag har arbetat dygnet runt den senaste månaden”, som om det vore en tävling i vem som lägger mest tid på att arbeta.

Är du ineffektiv då, tänker jag, eller vad är det som gör att du inte kan göra ditt arbete på utsatt arbetstid?

Visst arbetar jag också mycket vissa perioder, det gör de flesta av oss på Eventyr inför stora möten och events. Men det får inte vara ett normalläge. I så fall är det något som är fel i organisation, processer eller ledarskap.

Det är inte coolt att arbeta över – det är coolt att ha balans i sitt liv.

Om vi som chefer mejlar våra medarbetare på kvällar och helger, då är det som att skicka en signal om att vi förväntar oss att de läser och även svarar.

En vän till mig hade en chef som kunde mejla vid 22-tiden på kvällen, ofta med någon form av uppgift som hen ville ha utförd, och förväntade sig att det skulle vara klart på morgonen. Då är det inte ett företag man driver, utan snarare en form av slavfabrik. 

Genom att vara tydlig i uppdragsbeskrivning, kombinerat med individuellt satt målsättning och utvecklingsplan, ökar tillfredsställelsen både för medarbetare och chef.

Man vet vilket mandat man har och vilken riktning man ska jobba mot, och kan därmed arbeta mer självständigt.

I den här snabba, digitala världen är det vi chefer som behöver ta ansvar för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare.
 
Sofi Franzén är medlem i 17-nätverket samt vd och grundare av Eventyr AB.