ANNONS
Anna Pehrsson och Björn Heijbel ingår i PostNord IT:s ledningsgrupp. I oktober genomförde IT en organisationsförändring till följd av ett krav på ökad effektivitet inom IT. Förändringen innebär ett nytt, agilt arbetssätt där ett av målen är att IT skall arbeta närmare PostNords affärsverksamhet.

Omfattande transformation gör PostNord IT redo för framtiden

PostNord IT har inlett en transformationsresa. Målet är en Lean Agile organsation, med kortare time-to-market och ett effektivare arbetssätt.

PostNord IT står mitt i en spännande förändring. 

”Vi har gjort en omorganisation och infört en ny operativ modell för IT. Vi tar stöd av ett agilt ramverk, Scaled Agile Framework (SAFe), och etablerar ett nytt sätt att arbeta”, säger Anna Pehrsson, chef för Business & IT Transformation och ansvarig för transformationen.

Vad innebär då ett agilt arbete för PostNord IT? Björn Heijbel, chef för Country IT Sweden & Finland berättar att det främst handlar om flexibilitet, kortare ledtider och att göra det enklare för IT att prioritera sina resurser rätt:

”Vi kommer att arbeta i kortare cykler med snabba feedbackloopar. Målet är att vi ska komma närmare vår kärnverksamhet och produktion genom att snabbt identifiera behov och möta upp interna krav för att hjälpa vår produktion att leverera på bästa sätt.”

PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Genom deras expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar de förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen 30 000 anställda och en omsättning på 37,7 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

Anna Pehrsson påpekar att det nya agila arbetssättet innebär att PostNords kunder kommer att uppleva en stabilare leverans och att företagets tjänster kommer hålla en högre kvalitet: 

”Tittar vi på våra konkurrenter – bland annat små nischade digitala uppstickare – så har de varit mer lättrörliga än oss som är ett stort bolag med många gamla legacy-system. Men, med vårt förändrade arbetssätt kommer vi också få en högre utvecklingstakt och vi kommer helt enkelt arbeta mer behovsanpassat och värdebaserat.”

PostNord IT:s transformation är ett omfattande arbete. De drygt 220 IT anställda har tilldelats nya roller, vilka bygger på ramverket SAFe. 

”Omorganisationen har varit en tuff resa för vår personal. Men, samtidigt råder det en stor nyfikenhet och engagemang bland våra medarbetare. Jag har till exempel pratat med personer som varit på väg att gå i förtidspension men som nu fått nytändning och vill vara kvar ett tag till”, säger Björn Heijbel. 

”Organisationen är på plats och nu börjar resan. Vi kommer att utbilda all personal i SAFe och har etablerat en enhet som syftar till att stötta, coacha, utbilda samt leda förändringen av verksamheten. Det kommer krävas ett skifte i mindset och beteende hos oss alla. Det krävs också ett ledarskap som bygger på en högre grad av delegering, coaching och samarbete”, tillägger Anna Pehrsson.

Anna Pehrssons framtidsvision är att PostNord IT:s förändring kommer att ge ringar på vattnet och hon hoppas att hela verksamheten kommer att bli strukturerad efter ett agilt arbetssätt – från ledning till produktion.

”Men, för att få det här att fungera krävs en stark teamkultur och en kreativ och framåtlutande miljö. När vi får det här att flyga kommer vi att ligga i framkant. Jag vill att nyexaminerade från KTH och Chalmers ska stå i kö för att jobba här och att vi konkurrerar med Google och Spotify om att toppa listan som den mest attraktiva arbetsgivaren”, säger Anna Pehrsson och avslutar:

”Vi har tagit hjälp av en av våra strategiska leverantörer i arbetet och jag kan bara konstaterat att det är en ynnest att få vara en del av ett bolag med så engagerad och lyhörd ledning som är nyfikna och villiga att göra en förändring.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.