"Fram med det totala fossilförbudet för AP-fonderna nu Per Bolund"

I januari i år antogs ett nytt regelverk med mer fokus på hållbarhet för AP-fonderna. Per Bolund menar att det är en föredömlig och ansvarsfull förvaltning som nu gäller för pensionsfonderna.

Trots detta fortsätter AP-fonderna 1-4  att investera miljarder i de 200 värsta fossilbolagen. Det rör sig om bolag som Shell, Exxon, Chevron och svenska Lundin Petroleum, och bolag som vill fortsätta oljeexploateringen allt längre upp i Arktis.

Det senaste halvåret har minst 2,3 miljarder SEK investerats i olja, kol och gas. Lite har finansmarknadsministerns vision om ansvar för hållbar utveckling hjälpt här.

För ett tag sedan publicerade The Guardian en kartläggning över de 20 värsta koldioxidutsläpparna, som AP-fonderna valt att investera 15 miljarder SEK i. Detta torde väl kvalificera AP-fonderna till några av Sveriges värsta klimatbovar? 

Ibland i svenska sammanhang är regeringen övertydlig med att den fossila industrin inte har en framtid, som exemplet Swedegas som inte fick tillstånd att koppla på sin gas till stadsnätet och Preemraff som nu prövas av regeringen. I bägge dessa fall har regeringen angivit klimatet som skäl.

Bolag som förstör vår planet har ingen plats i framtiden och de borde inte ha någon plats i AP-fondernas portföljer heller. I januariavtalet konstaterades att exploatering efter fossiler i Sverige ska förbjudas, då är det totalt oacceptabelt att samma regering tillåter statliga myndigheter att investera i fossiler utomlands.

Världens största statliga fond, den norska oljefonden, fasar ut olja och har sagt att de hade tjänat flera hundra miljarder om de gjort det tidigare. De investeringar den norska oljefonden gör nu kommer att kosta samhället i den omställning och sanering som fossila bränslen innebär både i de närområden där utvinning sker och för alla de motmedel som krävs för att rädda klimatet.

Denna insikt behöver antas omgående av AP-fonderna, speciellt som två av tre svenskar vill att man divesterar, lämnar fossil industri. Desto fler som väljer att lämna klimatförstörande bolag, desto mindre intresse blir det för de bolagen. Om investerarna och finansiärerna drar sig ur inser de snabbt att de måste förändra sin verksamhet.

AP-fondernas klimatskadliga investeringar har pågått alltför länge och att hävda att man är en aktiv ägare i dessa fossila bolag är inte ett alternativ alls nu. Det här handlar om bolag vars kärnverksamhet ligger i klimatförstörelse.

Nu måste regeringen införa ett fossilförbud det vill säga inga mer investeringar som bidrar till klimatförstörelse. Det är ett fossilförbud som kommer att leda till den omställningen vi behöver för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Nu är det alternativen som ska diskuteras och investeras i.

Enligt Parisavtalet har Sverige förbundit sig att ”göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.” Fram med det totala fossilförbudet nu Per Bolund!

Parul Sharma
Sverigechef, Greenpeace


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.