Fotograf: Fastighetsbyrån

Bostadsrättspriserna steg i oktober

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3 procent samtidigt som villapriserna stigit 3 procent.

Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i oktober jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, stigit 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har stigit 1 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 3 procent samtidigt som villapriserna stigit 3 procent.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För september innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för juli-september jämförs med motsvarande viktade medelvärde för juni-augusti. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med april-juni.

Erik Olsson, grundare av Erik Olsson Fastighetsförmedling, säger i en kommentar att mycket av styrkan som syns i bostadsmarknaden beror på att köparna känner sig tillräckligt trygga för att våga agera.

”Så länge hushållen räknar med räntor i nivå med de nuvarande, och politikerna inte skräms med nya regler som gör det svårare att finansiera ett bostadsköp, räknar vi på Erik Olsson med en fortsatt stark och stabil bostadsmarknad fram till pausen runt årsskiftet”, säger han.

Fastighetsmarknaden är mer nyckfull än vad statistiken ger sken av

Den senaste statistiken från Mäklarstatistik pekar på relativt små prisförändringar på bostäder i Sverige. Malmö är den region som sticker ut med mer stigande priser. Mäklarkedjan Fastighetsbyrån tycker inte riktigt att det stämmer och att marknaden var mer nyckfull än vad statistiken ger sken av.

”Statistiken visar väldigt små prisförändringar just nu, speciellt för villor, vilket tyder på en stabil och förutsägbar marknad. Det stämmer dock inte riktigt med vad många av våra mäklare och kunder upplever. Givetvis finns det geografiska skillnader men många tycker att marknaden är nyckfull och att det kan skilja mycket från vecka till vecka. Vissa bostäder säljs snabbt till rekordpriser medan andra inte får några bud alls”, säger Johan Vesterberg, PR & Kommunikationschef på Fastighetsbyrån, i en kommentar till statistiken.

I Stockholm har antalet försäljningar utanför Hemnet ökat. I Göteborg är marknaden stabil med små förändringar. I Malmö är det säljarnas marknad men priskänsligheten har ökat.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST