Fotograf: Jonas Ekströmer

Kreditvärderaren sänker Nordeas utsikter till negativa

Kreditvärderingsföretaget Fitch sänker utsikterna för sitt kreditbetyg AA- på Nordea till negativa från tidigare stabila.

Kreditvärderingsföretaget Fitch sänker utsikterna för sitt kreditbetyg AA- på Nordea till negativa från tidigare stabila.

"De negativa utsikterna speglar de växande utmaningarna som banken möter när det gäller att återupprätta lönsamheten, efter en period med matt intäktsgenerering, betydande IT- och regelefterlevnadsinvesteringar, samt förluster av marknadsandelar", skriver Fitch i ett pressmeddelande.

Kreditvärderingsföretaget konstaterar att Nordea i år har utsett ny ordförande och vd, samt att ledningsgruppen har uppdaterat bankens affärsplan.

Fitch bedömer dock att det kommer att bli en utmaning för Nordea att stärka intäktsgenereringen och samtidigt öka effektiviteten och investeringarna, givet svagare makroekonomiska utsikter i de nordiska länderna.

Samtidigt framhåller emellertid Fitch att Nordeas kreditbetyg stöds av bankens starka nordiska bankverksamhet, med starka marknadsandelar i fyra länder. Nordeas geografiska diversifiering torde möjliggöra för banken att absorbera förluster ifall något av länderna skulle drabbas av utmaningar, resonerar kreditvärderingsföretaget.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST