Fotograf: TT

"Konjunkturen redan på väg att bottna - kan vända upp igen under 2020"

Nyckeln till detta scenario är fler räntesänkningar från Federal Reserve.

Det syns vissa tecken i olika indikatorer på att världskonjunkturen är på väg att bottna ur och att den därmed kanske vända upp under loppet av 2020. Nyckeln till detta scenario är fler räntesänkningar från Federal Reserve.

Det säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall till Nyhetsbyrån Direkt.

"Det vi måste se är att barometrar och konjunkturindikatorer åtminstone inte faller, för att vårt scenario om en återhämtning under 2020 infrias. Vi har också haft en bottenkänning i PMI ibland annat euroområdet och Kina. Även den del andra konjunkturindikator pekar på att det visserligen ser illa ut, men att det i alla fall inte blir värre. Det är sådana metkrokar vi måste se", säger han.

Han tillägger att andra indikatorer fortsatt är ned, som Konjunkturinstitutets barometerindikator, men påpekar att just svenska indikatorer kan tänkas ligga steget efter när Sverige också senare kom in i avmattningen.

Teknikföretagen räknar i sin nya konjunkturprognos med att världsekonomin med en hårsmån undviker en recession och att det sker en återhämtning under loppet av 2020. För att så ska bli fallet krävs alltså att indikatorer nu börjar vända upp.

Mats Kinnwall noterar att man även på finansmarknaderna kan se vissa tecken på en vändning, där bland annat amerikanska räntekurvor som tidigare varit inverterade inte längre är det. Börsen har även stigit kraftigt i år, även om han ser det som en mindre tillförlitlig indikator.

Avgörande för att det verkligen kommer en vändning under nästa år är enligt Mats Kinnwall att det blir fler räntesänkningar från Federal Reserve, som är den stora centralbank som har möjlighet att ge ett meningsfullt stöd åt konjunkturen.

"Blir det inga fler räntesänkningar kan det innebära global recession", säger Mats Kinnwall.

Teknikföretagen själva räknar med ytterligare tre sänkningar från Fed under loppet av 2020, vilket tar ned styrräntan till 0,75-1,00 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST