ANNONS

De vet hur gruvindustrin kan bli mer hållbar

Med ett digitalt tekniksprång skapar det svenska techbolaget Orexplore nya möjligheter för den svenska gruvdriften att bli mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Redan på 1990-talet ifrågasatte geoteknikern Anders Ullberg den traditionella processen som gruvindustrin använde sig av för att kartlägga mineraler och grundämnen i berg. Ullberg tyckte att den var ineffektiv och lämnade alltför stora avtryck i miljön. Dessutom undersöktes bara en liten del av varje borrprov. Under 2000-talet ägnade sig därför Anders och hans affärspartner, radiologiprofessorn Ragnar Kullenberg, åt att skapa en röntgenteknologi som skulle göra kartläggningen snabbare, innehålla mer information och vara mer hållbar för miljön. Men det skulle dröja till 2010 innan de fick patent på sin teknologi. Samma år knöts Kevin Rebenius till projektet och bolaget Orexplore bildades.

”Visionen var att bygga in vår röntgenteknologi i en maskin som skulle kunna kartlägga guld. Borrproverna skulle röntgas direkt vid gruvan och till skillnad mot den traditionella processen skulle hela borrprovet undersökas. Därefter skulle en mjukvara göra innehållet tillgängligt för geologer som för första gången någonsin skulle kunna se och söka rakt igenom ett borrprov”, berättar Kevin Rebenius. 

Läs mer om Orexplore.

Orexplore — Simplifying Mineral Discovery

Orexplore har utvecklat och patenterat en röntgenteknologi som klarar av att genomlysa borrprov av berg på bara några minuter. Den egna mjukvaran återskapar därefter stenens inre till en tomografisk bild i 3D vilket skapar helt nya förutsättningar för geologer att kartlägga mineraler och grundämnen. I dag har Orexplore kontor i Stockholm och Perth och deras teknologi säkerställer ett kraftfullare informationsunderlag än andra mätmetoder i gruvindustrin på mycket kortare tid och på ett mer hållbart sätt. På kundlistan finns bland annat svenska Boliden och australiensiska Gold Road Resources.

Enorma energifördelar 

Orexplores process skulle bli en revolution och skapa vinster genom hela värdekedjan. Med tillgång till mer information skulle gruvan kunna undvika att borra onödiga och dyra borrhål. Färre borrhål skulle i sin tur leda till ett minskat energianvändande eftersom man inte skulle behöva spränga, krossa och transportera lika mycket gråberg. Och med tillgång till all information inom bara några minuter skulle projekteringen av en gruva kunna göras på kortare tid. Stora pengar skulle sparas samtidigt som avtrycken i miljön skulle minska. Men då, i början av 2010-talet, fanns ännu inte datorkapaciteten som krävdes för skapa röntgenteknologin som skulle kunna se guld i ett borrprov. Man antog då istället en plan b, och inledde utvecklingen av en enklare maskin för att kunna kartlägga mineraler och grundämnen som inte krävde lika mycket datorkapacitet.

På tröskeln till revolution

I dag har Orexplore hunnit ikapp sin vision och man står än en gång på tröskeln till en revolution. På huvudkontoret i Kista har man byggt upp en produktionslina för sin röntgenmaskin GeoCore X10 som kan jobba ute vid gruvan och på bara några minuter röntga en meter borrprov. Man har också utvecklat en egen mjukvara, Orexplore Insight, som skapar en tomografisk 3D-bild av borrprovet. Med tjänsten Virtual Core Farm kan gruvan lagra sina digitala borrprover och snabbare förstå var fyndigheterna finns. Man är också redo att genomföra de första testerna med en uppdaterad GeoCore X10, byggd för att finna guld. 

”Tiden är mogen för vår teknologi i dag. Man måste komma ihåg att gruvindustrin har kartlagt mineraler enligt samma principer i hundratals år. Dessutom står hållbarhet högre upp på agendan nu, och vi har ett skriande behov av det som kallas sällsynta jordartsmetaller. Så en teknologi som kan finna fler metaller på ett snabbare och mer hållbart sätt är viktigare än någonsin”, berättar Mikael Bergqvist, CTO på Orexplore. 

Strategiska metaller finns i Sverige

I dag står Kina för cirka 90 procent av produktionen av de 17 metaller som EU klassar som strategiska metaller. Men de sällsynta jordartsmetallerna finns inte bara i Kina, Sverige har alla metallerna och en av de rikaste malmfyndigheterna finns i småländska Gränna. En fyndighet som tros kunna bidra med 20 procent av världsmarknadens behov av yttrium, som bland annat används inom laserindustrin. Men just nu är projekteringen stoppad.

”De traditionella processerna gör att det inte går att bryta efter mineraler i Gränna. Att öppna en gruva påverkar miljön för hårt. Men skulle man kunna göra processen på ett annorlunda sätt, att kartläggningen skulle bli mer effektiv och mer kirurgiskt utförd, att den skulle skapa mindre avtryck i miljön, tror jag chansen är större att man skulle få tillstånd att gräva upp metallerna”, säger Mikael Bergqvist.

”På Orexplore tycker vi att det ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv är bättre att vi utvinner mineraler under kontrollerade former på hemmaplan. I dag vet vi inte om kobolten som krävs för att bygga en elbil är utvunnen av barnarbetare i en gruva i Kongo”, berättar Kevin Rebenius.

Hållbarhet gör industrin attraktiv 

Ännu existerar inte begreppet ”mineralskam”. Men att gruvindustrin måste förhålla sig till hållbarhet är ett faktum. Med Orexplore öppnas möjligheterna för gruvorna att ta ett stort kliv mot en mer hållbar värld.

”Visst handlar hållbarheten om att gruvdriften måste lämna färre avtryck i miljön. Men den handlar också om att skapa bättre ekonomiska förutsättningar, att kunna hjälpa gruvorna att ta snabbare och bättre beslut som gör att de kan tjäna pengar tidigare, eller helt enkelt stänga projekteringen. För oss är också den sociala hållbarheten viktig, att veta att metallerna har utvunnits på ett schysst sätt. Tar gruvorna det nödvändiga tekniksprånget med oss kommer vi kunna skapa bättre förutsättningar för hållbarheten. Och inte minst kommer vi att göra vår industri attraktiv för den nya gröna generationen som inte kommer sätta sin fot i närheten av gruvindustrin om den inte blir tydligt mer hållbar på alla plan”, avslutar Kevin Rebenius.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST