ANNONS

Oberoende skapar trygghet

Samhällsbyggandet är under dramatisk utveckling och stort förändringstryck. När digitaliseringen slår igenom på allvar ställer detta stora krav på företagen i branschen. Det är något som Meta upplever och arbetar intensivt med.

Bygg- och fastighetsbranschen utgör väsentliga delar av samhällsbyggandet. Bolagen behöver anpassa sig till en verklighet som är i ständig förändring drivet av såväl globalisering som digitalisering och hållbarhetsaspekten. Allt detta ställer nya och hårdare krav på företagen – effektiviseringar och ständiga förbättringar är vardagsmat, men det handlar också om att ta fram helt nya affärsmodeller.

Det är här som Meta kommer in i bilden. Med över 30 års erfarenhet av affärsstöds och verksamhetsutveckling i branschen bistår de inom en rad områden. 

”Om det har att göra med förändring av systemstöd, arbetssätt och organisation så är vi där. Det är viktigt att man gör det som oberoende konsult för att alltid utgå från verksamhetens behov och marknadens alla möjligheter”, säger Rikard Lindberg , vd på Meta och tillägger:

”Det innebär att vi inte är uppbundna eller tvingade att erbjuda vissa lösningar utan vi kan helt och hållet fokusera på vad som är bäst för kunden. Dessutom kan vi arbeta betydligt mer långsiktigt, något som alla givetvis vinner på.” 

Meta erbjuder många olika tjänster kring det mesta som har med verksamhetsutveckling och digitalisering att göra. Det kan vara punktinsatser kring rådgivning i strategiska frågor, ledning av både små och stora projekt, förstudie kring informationshantering och omfattande utvecklingsinitiativ av verksamheter. 

Digitaliseringen innebär också att många företag behöver konkret hjälp med att hitta rätt i djungeln av erbjudanden och lösningar. Meta erbjuder kunderna hjälp att översätta lösningarna till reell verksamhetsnytta. Ofta behöver verksamhetsbehovet tydliggöras och omsättas i en tydlig kravställning och upphandling. Därefter kan lösningen eller systemet införas och effekterna hämtas hem. Kunderna förstår värdet av erfarenheten och den externa drivkraften – Meta blir beställarombud och lite som en tolkningstjänst.

Även om Meta har huvudfokus på den svenska marknaden har framgångarna ibland inneburit en geografisk spridning långt utanför landets gränser.

”Meta växer med kunderna, vilket är ett erkännande. När lösningarna ska implementeras på flera marknader får man hänga med och hjälpa dem även där”, säger Rikard Lindberg. 

Meta lägger stor vikt vid att förändringen förankras i kundernas organisation och att befintliga resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt. Ökad hållbarhet är helt central och den digitala utvecklingen innebär stora möjligheter att bryta ner befintliga strukturer och skapa nya och betydligt effektivare sätt att arbeta på. 

”Därför blir vårt arbete än viktigare. Det finns en inbyggd skepsis mot det nya och då gäller det att kunna påvisa hur nya affärsmodeller, nya organisationsformer och nya digitala verktyg kan bidra på ett positivt sätt. Först då kan branschen ta nästa steg och framför allt kan man möta det ständigt ökande förväntningarna från medarbetare och kunder”, avslutar Rikard Lindberg.

Så här gör du för att få maximal effekt ur förändringen

1. Identifiera verksamhetsbehovet och beskriv målet. 

2. Kartlägg gapet mellan nu- och börläget och ta fram en handlingsplan.

3. Genomför förändringen som ett projekt, med fokus, beslutsamhet och tempo.

4. Förvalta resultatet väl så att det får bestående effekt och fortsätt med ständiga förbättringar. 

Läs mer här!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST