EU kan satsa på egen digital valuta för att konkurrera med Facebooks Libra

"ECB och andra centralbanker i EU bör utforska möjligheterna och utmaningarna med att sätta ut digital valuta"

Europeiska centralbanken ECB bör överväga att lansera en offentlig digital valuta som konkurrerar ut Facebooks planer om att släppa kryptovalutan Libra till sina runt 2,5 miljarder användare, enligt ett utkast från EU-politiker som Reuters kommit över.

Facebooks planer om att lansera en digital valuta har stött på rejält med myndighetsmotstånd på båda sidorna om Atlanten men om EU-förslaget, som kan antas formellt vid ett finansministermöte i december, öppnar en ny front mot Libran.

"ECB och andra centralbanker i EU bör utforska möjligheterna och utmaningarna med att sätta ut digital valuta", står det i utkastet som författats av nuvarande EU-ordförandelandet Finland, där det också uppmanas till en gemensam hållning i fråga om kryptovaluta.

Svenska Riksbanken kan sägas redan ha gått i bräschen i frågan. Diskussionerna om en e-krona kom i gång redan hösten 2016 efter ett förslag från vice riksbankschefen Cecilia Skingsley. Notabelt är att Riksbanken, som är den första i sitt slag, också var den första större centralbanken att lansera papperspengar år 1660. Riksbankschefen Stefan Ingves var så sent som på tisdagen ute i en debattartikel i Aftonbladet och skrev om behovet av digital valuta.

En avsevärd skillnad mellan e-kronan (som ännu inte har blivit verklighet) eller en eventuell e-euro och Libra är den potentiellt globala spridningen, där en Swish-liknande funktion i Facebooks olika meddelandeappar skulle kunna hota att slå ut instabila länders valutor och på sikt också utgöra en risk för hela det globalt etablerade valutasystemet. I alla fall enligt kritikerna i centralbanksvärlden och breda politikerled.

"EU-kommissionen har varit alldeles för flat i frågan hittills. Med hotet från Libra vilande i horisonten är det verkligen dags att agera nu", sade Markus Ferber, tysk konservativ EU-politiker och talesperson i finansfrågor för EU-parlamentets största gruppering.

EU-dokumentet vitsordar slutsatser från det senaste G7-mötet, då de ledande politikerna för världens sju största politiker dividerade i saken och konstaterar att de mest direkta och avsevärda riskerna med en så stor privat valuta, avser penningtvätt, konsumentskyddsgarantier, skatter och cybersäkerhet.

Sociala mediegigantens kryptoprojekt har drabbats av stora avhopp i partnerled allteftersom kritiken växt. Facebook tillstod i mitten av oktober att en lansering i första kvartalet 2020 nog inte längre är ett troligt scenario. Svenska Spotify är ett av de bolag som trots kritikstormen fortsatt är kvar i "Calibra" - den organisation som ska backa upp valutan - medan amerikanska fintechbolag som Paypal, Visa och Mastercard lämnat.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST