Fotograf: Pixabay

Nu höjer banken bolåneräntorna

SBAB höjer sina listräntor för bolån mellan ett och tio års räntebindningstid.

Den statliga bolåneaktören SBAB höjer sina listräntor för bolån med mellan ett och tio års räntebindningstid med mellan 0,15 och 0,25 procentenheter. Ändringarna sker till följd av ökade upplåningskostnader för långa räntebindningstider.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Listräntan för lån med tre månaders bindningstid, den mest populära bindningstiden, lämnas samtidigt oförändrad.

"Riksbanken meddelade den 24 oktober att de lämnar reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt indikerades att räntan sannolikt höjs i december till noll procent. De långa marknadsräntorna har sedan en tid stigit, bland annat till följd av att Riksbanken håller fast vid en höjning av reporäntan under 2019. SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider har därmed ökat vilket medfört att bolånemarginalerna för längre löptider har minskat", skriver SBAB.

I oktober sänkte SBAB sina bundna bolåneräntor för löptider mellan ett och tio år med mellan 0,10-0,30 procentenheter med hänvisning till att SBAB:s upplåningskostnader för längre räntebindningstider hade sjunkit. Även då lämnades tremånadersräntan oförändrad.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST