Fotograf: Anders Wiklund / TT

Swedbank prövas av Finansinspektionen – kan åka på sanktioner

Swedbank riskerar sanktioner för penningtvättsbrister i Baltikum. 

Finansinspektionen, som leder en undersökning av Swedbank, går nu vidare med en sanktionsprövning för att se om bristerna i Baltikum bör leda till en sanktion eller ej, enligt ett pressmeddelande.

Beslutet att inleda en sanktionsprövning innebär att Finansinspektionen anser att det finns skäl att pröva om bristerna i Swedbanks styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna ska leda till sanktioner eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt.

Fram till sanktionsprocessen kommer Finansinspektionen analysera sakförhållanden och juridiska frågor samt skicka en skrivelse till banken om myndighetens iakttagelser som banken får möjlighet att yttra sig om.

FI planerar att kommunicera resultatet av undersökningen som gäller Swedbank i början av nästa år. I motsvarande undersökning av SEB pågår FI:s utredningsarbete fortfarande.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST