Fotograf: Pressbilder Essity

Starka siffror från hygienbolaget – aktien glädjerusar

Essity rusar 11 procent i öppningen på fredagsbörsen.

Hygienbolaget Essity redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen uppgick till 32 565 miljoner kronor (29 647), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 31 609.

Rörelseresultatet blev 3 779 miljoner kronor (1 813), väntat rörelseresultat var 3 507. Rörelsemarginalen var 11,6 procent (6,1).

Justerat rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, ebita, uppgick till 4 176 miljoner kronor (3 016).

Justerat rörelseresultat utföll på 3 980 miljoner kronor (2 829), med en justerad rörelsemarginal på 12,2 procent (9,5).

Resultatet före skatt var 3 459 miljoner kronor (1 481).

Resultatet efter skatt blev 2 736 miljoner kronor (988), analytikerkonsensus 2 267.

Resultat per aktie hamnade på 3,53 kronor (1,41).

"Kvartalet karakteriserades av en stark utveckling avseende såväl tillväxt som lönsamhet. Den organiska nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och den justerade ebita marginalen ökade med 2,6 procentenheter till 12,8 procent. Alla affärsområden uppvisade högre marginaler", säger vd Magnus Groth i en kommentar

Han tillägger: "samtliga affärsområden uppvisade god tillväxt till följd av genomförda prishöjningar, bättre mix och högre volymer".


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST