Riksbanken lämnar räntan oförändrad på -0,25%

Enligt Riksbanken är utsikterna för en höjd ränta osäkra.

Riksbanken lämnade som väntat reporäntan oförändrad vid -0,25 procent på torsdagen.

Prognosen indikerar liksom tidigare att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent, men centralbanken skriver också att utsikterna är osäkra och att det är svårt att säga något om när nästa räntehöjning sker.

"Efter flera år med stark konjunktur och en inflation nära målet på 2 procent mattas svensk ekonomi av och konjunkturläget blir mer normalt. De senaste månaderna har inflationen visserligen sjunkit, men detta var väntat och inflationsutsikterna för det närmaste året är sammantaget oförändrade", resonerar Riksbanken kring räntebeslutet.

Osäkerheten kring konjunktur- och inflationsutvecklingen i omvärlden och Sverige är dock påtaglig, konstaterar Riksbanken. Prognosen för reporäntan är därför nedreviderad och indikerar att räntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter den förväntade höjningen i december.

Riksbanken konstaterar vidare att konjunktur- och inflationsutvecklingen i omvärlden och Sverige de kommande åren är "mycket osäker" och det därför är svårt att i dag säga när det är lämpligt att höja reporäntan nästa gång."Om utsikterna skulle förändras kan penningpolitiken framöver behöva anpassas. Förbättrade utsikter skulle motivera en högre ränta. Om ekonomin istället skulle utvecklas sämre kan direktionen komma att sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv", uppger centralbanken.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST