Fotograf: Warner Bros Pressbild

Rapportfesten fortsätter – Alfa, Boliden och Astra dagens vinnare

Stockholmsbörsen inleder svagt uppåt.

Utvecklingen var slagig på torsdagens Stockholmsbörs, under en av de mest rapportintensiva dagarna denna rapportsäsong. Strax efter lunch visade börsen dock en stigande tendens.

Sett till sektorerna gick bland annat hälsovård och råvaror starkt, medan telekom var dagens förlorare. Bäst bland storbolagen i OMXS30 var Alfa Laval, medan SSAB höll till i botten liksom Telia, som sänkts till undervikt av JP Morgan.

Strax efter klockan 14 hade OMXS30 stigit 0,6 procent till 1.736 och aktier för 12,7 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen.

Kronan stärktes efter Riksbankens besked om att de fortfarande tänker höja räntan i december - en hökaktig inställning som överraskade flera på marknaden.

Många av rapporterna som strömmade in på morgonen orsakade kraftiga kursreaktioner när börsen öppnade. Alfa Laval togs emot med öppna armar och belönades med en uppgång på 7,7 procent. Verkstadskoncernen överträffade det förväntade resultatet rejält och även försäljningen var klart högre än väntat. Dessutom räknar Alfa med att efterfrågan under fjärde kvartalet kommer att vara något högre än under tredje kvartalet.

En annan stark rapport från ett cykliskt bolag kom från Boliden, vars resultat för tredje kvartalet slog marknadens förväntningar med stöd av stabil produktion, högre metallpriser och en starkare dollar. Aktien steg 2 procent.

Astra Zeneca fick också tummen upp och aktien steg 2,7 procent, sedan läkemedelsbolaget höjt prognosen för produktförsäljningen för helåret 2019. Intäkterna var något högre än väntat medan vinsten låg i linje med estimaten.

Nordeas rapport var allting annat än "business as usual" - banken slog till med en rad stora nedskrivningar och reserveringar, bland annat en nedskrivning på hela 735 miljoner euro gällande IT-systemen och en extra reservering för kreditförluster på 282 miljoner euro. Totalt ingick extraordinära poster på 1,3 miljarder euro, vilket innebar att banken redovisade en rörelseförlust på 421 miljoner euro för kvartalet. Efter ett inledande kursfall blev dock börsen gradvis mer positivt inställd till åtgärderna och aktien var oförändrad.

Ericsson fanns på minussidan med en nedgång på 1 procent, dock utan att själv ha rapporterat. Aktien drogs i stället med i rivalen Nokias fall, då det finländska bolaget kraftigt kapade sina prognoser för 2019 och 2020 och aktien svarade med att rasa 20 procent i Helsingfors.

Livekasinounderleverantören Evolution Gaming lyfte 7,3 procent efter sin rapport, där ebitda-resultatet var drygt 9 procent bättre än väntat och även försäljningen överträffade prognoserna. Bolaget gjorde även bedömningen att ebitda-marginalen för helåret kommer att bli något högre än det tidigare kommunicerade intervallet 47-49 procent.

AAK:s rapport var finansiellt ungefär i linje med förväntningarna, men volymerna under tredje kvartalet var lägre än förväntat och börsen handlade ned specialfettsaktien med 6,7 procent.

En av torsdagens största förlorare var dock Net Ent, som föll drygt 12 procent. Kvartalet präglades enligt bolaget av fortsatta utmaningar på några av dess största marknader och justerat för köpet av Red Tiger sjönk intäkterna med 10 procent jämfört med samma period i fjol.

"Den fortsatt svaga utvecklingen i Sverige var den främsta orsaken till de lägre intäkterna, av nedgången svarade Sverige för hela 7 procent men även Norge och Storbritannien påverkade intäkterna negativt under kvartalet", kommenterade Net Ents vd Therese Hillman. Efter kursfallet passade Net Ents finanschef Lars Johansson på torsdagen på att köpa 10.000 aktier i bolaget, till ett värde av 267.000 kronor.

Uppåt var det för förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs, vars resultat var något högre än väntat enligt Infront Datas snittprognos. Aktien avancerade 4,6 procent.

Även Scandic Hotels handlades upp markant och steg 6,4 procent. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar var klart högre än väntat och den genomsnittliga intäkten per rum steg med drygt 5 procent jämfört med samma kvartal förra året. Hotellkedjan spådde även relativt stabila marknadsförhållanden under fjärde kvartalet.

Teknikhandelsföretaget Addtechs resultat slog också marknadens förväntningar och aktien steg 6,5 procent. "Addtech utvecklades mycket väl även under det andra kvartalet och vi fortsätter att växa i samtliga affärsområden", kommenterade vd Niklas Stenberg i rapporten.

Ytterligare en kursklättrare var Mycronic, trots att såväl omsättning som rörelseresultat kom in långt under förväntningarna. Bolagets order är stora och hur de infaller under kvartalen får därför stor betydelse. Börsen gladde sig åt att bolaget stod fast vid sin tidigare prognos om en helårsomsättning på cirka 4 miljarder kronor, samt att orderingången steg med hela 52 procent till dryga 1,2 miljarder kronor under kvartalet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST