Fotograf: Unsplash

Konsultbolaget störtdök 11% i handelspremiären

Konsultbolaget Transcendent Group hade på tisdagen premiär på handelsplattformen Nasdaq First North Premier.

Aktien i konsultbolaget Transcendent Group, specialiserat inom Governance, Risk och Compliance (GRC), sjönk 11 procent när bolaget på tisdagen hade premiär på handelsplattformen Nasdaq First North Premier.

Bolaget ska både växa geografiskt i Europa samt via ökade digitala satsningar på så kallad regulatory technology, reg-tech, sade Martin Malm som är största ägare och vd för Transcendent Group i en tv-intervju med Nyhetsbyrån Direkt inför noteringen.

Det erbjudande på sammanlagt cirka 50 miljoner kronor som Transcendent Group genomförde inför noteringen tecknades till 175 procent och tillförde omkring 3.150 nya aktieägare.

Priset i erbjudandet var 31 kronor per aktie. Avslut gjordes i den inledande tisdagshandeln i intervallet 25-31 kronor, innebärande nedgångar på upp till 19 procent.

Erbjudandet bestod av en nyemission på cirka 30 miljoner kronor och försäljning av befintliga aktier från huvudägarna motsvarande cirka 20 miljoner kronor.

Transcendent Group beskriver sig som ett värdebaserat konsultbolag som jobbar med tre områden som hjälper organisationer att hålla ordning och reda.

”Governance handlar om stöd i ledning och styrning. Vi hjälper organisationer att sätta regelverk och policys på plats. Risk handlar om att hjälpa organisationerna att hantera de risker som man har. Det betyder inte att man ska ta bort riskerna, utan det handlar om att vi hjälper dem att få riskerna på rätt ställe i verksamheten. Compliance, på svenska regelefterlevnad, handlar om att hjälpa organisationer att följa de regler och förordningar de ska följa”, sade Martin Malm.

Inför erbjudandet åtog Swedbank Robur sig att förvärva aktier till ett värde om 18 miljoner kronor i erbjudandet, motsvarande cirka 36 procent av de erbjudna aktierna. Swedbank Robur Microcap äger sammanlagt cirka 9 procent av Transcendent Group efter erbjudandet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST