Fotograf: Pixabay

Elrabatt för storföretag större än hela klimatbudgeten

Elrabatten uppgår till 15,2 miljarder kronor per år.

Storföretag inom industrin betalar 0,5 öre per kilowattimme för el. Det innebär en elrabatt från regeringen på totalt 15,2 miljarder kronor per år, enligt en granskning som SVT gjort.

Summan kan lätt jämföras med klimatbudgeten, som uppgår till 12,5 miljarder kronor. 

För småföretagare och hushåll är elskatten jämförelsevis högre.

"Vi betalar EU:s minimumskatt. Vi jämför oss med konkurrenter, vi jämför oss inte med hushåll. Det är inte en fråga som vi reflekterar över", säger Conny Johansson energichef på Stora Enso till SVT.

Rabatten för storföretag beror enligt SVT delvis på en rädsla för att industrin ska slås ut om priserna höjs, eftersom billig el skyddar jobb och konkurrenskraft.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST